CET-Nord SA
0231 91-000

Termoficarea mun. Bălţi

Achiziții publice ref:8298-GPN-46112

Țară:Republica Moldova

Sectorul de afaceri:Infrastructura municipală și de mediu

Număr proiect:46112

Sursă de finanțare:BERD, E5P

Tipul contractului:Proiect de bunuri, lucrări și servicii

Tipul anunțului:

Anunțuri generale de achiziții publice

Data emiterii:27 mai 2016

Data limită:26 mai 2017, ora 23:59 Bălți (ora locală)


S.A. ”CET-Nord” ("Compania"), furnizor de servicii de termoficare în municipiul Bălți., deținută de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova, care intenționează să folosească sumele obținute din împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca"), precum și un grant al Fondului Parteneriatului pentru Eficiență Energetică Est Europeană și de Mediu ("E5P"), administrat de Bancă, un proiect pentru sprijinirea investițiilor în eficiența energetică în infrastructura de termoficare a orașului Bălți.

О заниженной температуре обратной сетевой воды и высокой стоимости отопления в январе 2016 года

В адрес Примэрии муниципия Бэлць поступают обращения жителей домов, отапливающих свои квартиры от АО«ЧЕТ-Норд» о том, что температура обратной сетевой воды на источнике занижена и не соответствует температурному графику. В результате при неизменном расходе сетевой воды и увеличенной разнице температур теплоносителя подающего и обратного трубопроводов, плата за отопление якобы растет.