S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Activities

Instruire SINDENERGO

Aparatul Consiliului FS ,,Sindenergo” în colaborare cu Organizația Sindicală Primară (OSP)  S.A. ,,CET-Nord” și altor OSP din sectorul energetic, au organizat o instruire în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de protecția social-economică a membrilor de sindicat, negocierea și executarea contractelor colective de muncă, precum și ultimele completări și modificări operate la Codul Muncii al RM.

„Este important că ținem la control toate modificările în actele normative și să le aplicăm în activitatea zilnică pentru o colaborare fructuoasă între angajator și membrii de sindicat”, a menționat Ana Moldovanu, specialist superior în Departamentul protecție social-economică a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.