АО CET-Nord - централизованное отопление
0231 91-000

Activities

CNSM propune Executivului mai multe măsuri de protecție social-economică a populației

Situația pandemică în R. Moldova devine din ce în ce mai acută. Este evident că sînt necesare măsuri care ar conduce la diminuarea ratei de infectare și de decese provocate de Covid-19, dar, totodată, urmează să ținem cont de necesitatea asigurării populației cu venituri care le-ar permite să-și asigure existența. Despre aceasta se arată într-o scrisoare expediată la data de 19 martie 2021, premierului interimar Aureliu Ciocoi, președinte al Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, semnată de Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

„Eventuala instituire a unei stări de urgență la nivel național trebuie discutată și adoptată printr-o participare cît mai largă a diferitor actori ai societății, prin abordarea cît mai mult posibil a specificului fiecărui participant, astfel, încît să nu provoace consecințe, atît sanitare, cît și social-economice irecuperabile. Sindicatele și anterior au venit cu diferite propuneri de măsuri care au vizat asigurarea și respectarea drepturilor și intereselor oamenilor muncii.

Cu toate că pe parcursul anului 2020 au fost luate unele măsuri cu impact social-economic, inclusiv ce țin de salariile achitate, acestea au avut un grad de absorbție foarte redus. Dat fiind impactul redus al măsurilor aplicate, constatăm, conform datelor diferitor studii, pierderea pe parcursul anului 2020 a circa 100 de mii de locuri de muncă.”, se arată în scrisoare.

Liderul sindical subliniază că în continuare este actual de a aplica măsuri care ar viza subvenționarea directă a salariilor în cazul situațiilor de suspendare a activității, staționare sau șomaj tehnic al lucrătorilor, în mărime de cel puțin al cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei în valoare de 2935 de lei. Această măsură are menirea de a menține relația de muncă dintre angajator și lucrător și, ulterior, la o revenire mai ușoară la activitatea normală a unităților economice.

Totodată, în cazul în care va fi restricționată activitatea instituțiilor de învățămînt preșcolar și primar, urmează a fi elaborat un mecanism de susținere a părinților cu copii care frecventează aceste instituții. O altă categorie puternic afectată de pandemia de coronavirus o reprezintă tinerii. Potrivit lui Oleg Budza, pentru a menține tinerii pe piața muncii internă este necesar de a promova și susține pe larg deschiderea afacerilor proprii, inclusiv prin acordarea unor credite preferențiale cu rată redusă a dobînzii, precum și includerea tinerilor în programe de recalificare și de formare profesională.

“Salariul rămîne a fi o sursă importantă de venit și lipsa lui afectează semnificativ nivelul de trai al lucrătorilor. Din aceste considerente este necesară menținerea ritmului de creștere a salariilor și neadmiterea acumulării restanțelor la plata salariilor”, a accentuat Budza.

Alte măsuri propuse de către președintele CNSM vizează simplificarea procedurilor de înregistrare a șomerilor la ANOFM și identificarea soluțiilor de majorare a bugetului pentru alocațiile de șomaj; intensificarea măsurilor de asigurare a securității și sănătății în muncă, nemijlocit care se referă la prevenirea infectărilor la locul de muncă; promovarea negocierilor colective și reglementarea situațiilor dificile create de pandemie prin încheierea contractelor colective de muncă.

Textul scrisorii adresate premierului interimar Aureliu Ciocoi poate fi accesat aici.