S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Comentariul SA “CET-Nord” la adresarea locuitorilor  de pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9

Comentariul SA “CET-Nord” la adresarea locuitorilor  de pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9

În conformitate cu planul investițional, până la începerea sezonului de încălzire 2018-2019, în casele de locuit pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9 au fost efectuate lucrări de înlocuire a nodurilor elevatoare cu puncte termice individuale (PTI) în scopul:

  1. ameliorării calității datorită distribuției uniforme a agentului temic;
  2. reducerii costului serviciilor de încălzire;
  3. oferirii posibilității de reconstrucție a sistemului de încălzire intern pe cel cu două țevi pe orizontală cu intrare separată și instalare a echipamentului de măsurare a energiei termice în fiecare apartament – adică a încălzirii individuale;
  4. restabilirii aprovizionării cu apă fierbinte a tuturor doritorilor, deasemena cu intrare separată și instalare a contrului de apă.

SA “CET-Nord” atrage atenția consumatorilor la sumele spre achitare pentru agentul termic prestat pe luna decembrie 2018!

SA “CET-Nord” aduce spre cunoștința consumatorilor că sumele din facturile de plată pentru luna decembrie 2018 vor varia de sumele pentru aceeași perioadă a anului 2017. Temperatura medie a aerului exterior pentru luna decembrie 2018 a constituit - 1,4 ℃.  Pentru perioada analogică a anului 2017 temperatura medie a fost de + 2,6 ℃. Menționăm, că sarcina termică a încăperilor depinde de condițiile meteo, cu cât e mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai mare cantitate de energie termică e necesară pentru menținerea temperaturii aerului în interiorul încăperii, în conformitate cu standardele și regulamentele tehnice în vigoare.

SA «CET-Nord» atrage atenția consumatorilor la sumele spre achitare pentru agentul termic prestat pe luna noiembrie 2018!

Deseori, după primirea facturilor de plată pentru agentul termic folosit, la consumatori apar întrebări privind calculele facturate. Pentru a elucida situațiile confuze, SA «CET-Nord» aduce spre cunoștința consumatorilor datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru luna noiembrie anul curent: temperatura medie întregistrată a aerului exterior a fost de 2,1 ℃., comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut de 4,9 ℃. Menționăm că datele temperaturilor exterioare se iau în considerație la facturare, deoarece cu cât este mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai multă energie termică este necesară pentru menținerea temperaturii în încăperi conform datelor sanitare. Respectiv, sumele din facturile de plată pentru luna noiembrie 2018 vor varia de sumele pentru aceeași perioadă a anului precedent.

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord își atinge pas cu pas scopul primordial: Renovarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălți!

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (SA”CET-Nord”)” finanțat din sursele oferite de partenerii externi de dezvoltare și anume de  Banca Europeană pentru Reconstrucții  și Dezvoltare (BERD) și Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) în valoare de 10 mil.Euro, constă în reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălţi. 

3 pași pentru eficiența energetică în apartmentele mun. Bălți

PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul intern al clădirii. Datorită acestora apa caldă este preparată direct la subsolul blocului, iar energia termică este livrată uniform, la temperatura dorită.