CET-Nord SA
0231 91-000

Деятельность

Președintele Sindenergo în vizită de lucru la CET-Nord SA

Președintele Federației Sindicale „Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova, doamna Victoria Niță a întreprins o vizită de lucru la întreprinderea „CET-Nord” SA, unde a avut loc o discuție constructivă cu membrii Organizației Sindicale Primare „CET-Nord” SA. La întâlnire a fost prezent Domnul Marian Brînza, directorul general interimar al întreprinderii.

Doamna Victoria Nița a felicitat  membrii de sindicat cu jubileul de 60 de ani de la fondarea Federației Sindicale „Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova și a înmânat membrilor Comitetului Sindical distincția sindicală supremă a FS „Sindenergo”– Medalia „Pentru merite în activitatea sindicală”.

În semn de mulțumire pentru contribuția în promovarea dialogului social și susținerea mișcării sindicale, domnului Marian Brînza i-a fost acordat premiul „Pentru consolidarea parteneriatului social”.

În cadrul întâlnirii au fost abordate un șir de subiecte precum:

  • Convenția colectivă la nivelul sectorului electroenergetic al economiei naționale din Republica Moldova;
  • organizarea Spartachiadei Federației Sindicale a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova;
  • activitățile promovate de FS „Sindenergo” în anul 2021 și planurile de viitor;
  • succesele obținute de tineri - membrii ai Organizațiilor Sindicale Primаrе ale FS „Sindenergo” de la întreprinderea „CET-Nord” SA în cadrul activităților de instruire.

Doamna Victoria Niță a menționat că și în acest an FS „Sindenergo” a felicitat copiii membrilor de sindicat, care pleacă în clasa întâi în noul an școlar.

La sfârșitul întâlnirii s-a convenit la organizarea unei adunări de dare de seamă după un an de activitate a Președintelui Organizației Sindicale Primare „CET-Nord” SA și a Comitetului Sindical cu membrii OSP „CET-Nord” SA.