CET-Nord SA
0231 91-000

Деятельность

Președintele Federației Sindicale “Sindenergo” a apreciat planurile de viitor a OSP „CET-Nord” SA

Victoria Niţă, președintele Federației Sindicale “Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova a întreprins o vizită de lucru în cadrul întreprinderii „CET-Nord” SA, unde a avut discuții con­structive cu Marian Brînza, directorul general interimar al întreprinderii și cu Serghei Macarov, președintele organizației sindicale primare.

Victoria Niță a felicitat noua conducere a OSP„CET-Nord” SA și a asigurat-o că va avea toată susținerea Federației Sindicale “Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova și a declarat că ea și colegii ei sunt dispuși să acorde suport noului președinte al OSP „CET-Nord” în activitatea sa.  

Totodată, Victoria Niță a apreciat conlucrarea între administrația întreprinderii și conducerea Organizației Sindicale Primare.

,,Ne punem speranța că noua echipă va aduce în teritoriu  principiile noastre de solidaritate sindicală care sunt îndreptate în scopul apărării drepturilor și intereselor salariaților”, a menționat președintele Federației Sindicale “Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova.

Marian Brînza, directorul general interimar „CET-Nord” SA a susținut că va fi receptiv la toate solicitările comitetului sindical, va asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă și va oferi posibilitatea asigurării transparenței în activitatea OSP, prin reflectarea acesteia pe pagina www.cet-nord.md.

Președintele Federației Sindicale “Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova a salutat această inițiativă și a declarat că puține organizații primare dispun de o platformă online care ar oferi vizibilitate activităților sindicale.

Mai mult, reflectarea activității organizației sindicale primare pe site-ul „CET-Nord” SA îi va determina pe angajații întreprinderii care deocamdată nu sunt membri ai OSP să adere la această asociație obștească.