CET-Nord SA
0231 91-000

Если Вы хотите стать частью команды „CET-Nord” SA, Вам необходимо ознакомиться c:

Extras din REGULAMENTUL INTERN AL „CET-Nord” SA privind procedura de angajare

Procedura operațională RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI ANGAJAREA PERSONALULUI ÎN CADRUL „CET-NORD” SA

Заинтересованные кандидаты могут отправить CV на следующий адрес электронной почты Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. до 17.07.2022. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 0 231 53357, 0 231 53310, 0 231 53557

 На данный момент, „CET-Nord” SA объявляет конкурс на следующие должности:

Старший инженер программист

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность главного инженера программиста. 

Инженер по расчётам и режимам

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность инженера по расчётам и режимам (группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования станции). 

Аналитик по инвестициям

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность аналитика по инвестициям. 

Дефектоскопист ультразвукового контроля

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность defectoscopist la controlul ultrasonic. 

Инженер программист

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность инженера программиста. 

Директор по политике организации

Акционерное общество «CET-Nord» - субъект публичного интереса, который предоставляет значимую услугу для общества, а именно обеспечение мун.Бэлць теплоносителем – объявляет открытый конкурс на должность директора по политике организации

 

 1.  

Denumirea funcției vacante

Director politica organizației

2.

Scopul de bază al funcției vacante

Contribuirea la realizarea misiunii și a obiectivelor strategice ale Societății prin promovarea și aplicarea unui management performant, precum prin realizarea eficientă a legăturilor funcționale dintre subdiviziunile și structurile organizaționale din sfera de competență

3.

Sarcinile de bază ale funcției vacante

 •  participarea la stabilirea obiectivelor strategice și indicatorii de performanță a entității;
 •  contribuirea la stabilirea și realizarea Politicii și obiectivelor în domeniul Managementului Integrat al entității;
 •  planificarea curentă și de perspectivă a activității direcției;
 •  elaborarea planurilor anuale de investiții;
 •  monitorizarea fluxului investițiilor;
 •  gestionarea schimbului de informații privind investițiile în cadrul implementării proiectelor investiționale;
 •  coordonarea și monitorizarea activităților ce ține de atragerea investițiilor;
 •  participarea la implementarea și menținerea Sistemului de Management Integrat conform cerințelor standardelor internaționale ISO;

4.

Responsabilitățile funcției

 • cunoașterea și respectarea tuturor politicilor, obiectivelor entității;
 • folosirea eficientă a resurselor entității;
 • corectitudinea datelor raportate;
 • îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale.

5.

Condițiile de bază

 •  nivel de studii: superioare economice, tehnice, juridice.
 •  experiență: în specialitate de minim 5 ani.
 •  cunoașterea limbii engleze

6.

Condițiile specifice

 •   inteligență;
 •   spirit analitic, capacitate de a prelucra informațiile și de a le valorifica prin luarea de decizii privind viitorul firmei;
 •   atenție concentrată și distributivă;
 •   inițiativă;
 •   echilibru emoțional;
 •   capacitate de a lucra cu oamenii;
 •   ușurință, claritate și coerență în exprimare;
 •   spirit organizatoric;
 •   capacitate de a evalua și a lua decizii;
 •   punctualitate.

7.

Programul de muncă

08:00-17:00

8.

Dosarul pentru concurs

1. curriculum vitae;

2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

4. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

5. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

6. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.

9.

Modalitatea de depunere a documentelor solicitate

prin poșta electronică (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)  sau la sediul entității (m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, bir.308)

10.

Bibliografia concursului

 •   Standardul ISO 9001:2015 - Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
 •   Standardul ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare;
 •   Standardul ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare;
 •   Standardul ISO 50001:2018 - Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare;
 •   Standardul SM ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mită. Cerințe și ghid de utilizare;
 •   Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică;
 •   Legea nr. 92 din 29.05.2014 Cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
 •   Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;
 •   Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020;

11.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs

15.07.2022

12.

Locul desfășurării concursului

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

13.

Persoana responsabilă de primirea documentelor și oferirea informațiilor suplimentare

Supciuc Irina – 0231 53 357

Scutari Dorina – 0231 53 310

14.

Telefon de contact

0 231 53 357; 0 231 53 310

15.

E-mail

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

16.

Notă

candidații se vor adresa Secției Resurse Umane pentru eliberarea Fișei de solicitarea a examenului medical și a Fișei de identificare a factorilor profesionali de risc – tel. 0 231 53 357

 0 231 53 310