societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Gaze tehnice”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 27.02.2020 ora 17:00.