акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

  

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a  ”Serviciilor de vulcanizare, schimbul de cauciucuri, etc., pentru automobilele din dotarea SA”CET-Nord”. 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 11.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Repetat. Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a  serviciilor de ” Proiectare și avizare a sistemului de supraveghere video la obiectivul SA ”CET-Nord” conform cerințelor Beneficiarului”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 25.10.2019 ora 17:00.

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a  ”Compensatorului cutiei de umplutură” (компенсатор сальниковый) . 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 11.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a serviciilor ”Elaborarea pe baza raportului de expertiza tehnică și certificatului de urbanism a unui proiect de execuție a restabilirii și consolidării a elementelor constructive ale estacadei cu podul rulant suspendat”. 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 04.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a serviciilor de evaluare a stării tehnice al gospodăriei de păcură SA "CET-Nord".

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 10.09.2019 ora 09:00

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a "serviciilor de  elaborarea logo-ului și a brandbook-ului companiei”.

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 12.09.2019 ora 17:00.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.