акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Температура наружного воздуха согласно данным Государственной Гидрометеорологической Службы, °C
Средняя температура за сутки01.04.2020-0.102.04.20203.603.04.20206.204.04.20208.105.04.20208.606.04.20207.307.04.20208.308.04.202010.709.04.202013.2
Средняя температура
с 1800 по 0600
31.03-01.04-3.901.04-02.04-0.202.04-03.042.703.04-04.045.404.04-05.046.805.04-06.045.106.04-07.044.607.04-08.046.908.04-09.0410.2

Invitația de participare nr.443/492 la concursul de achiziționare de ”Servicii de expertiză tehnică a utilajului entității înregistrat la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 13.04.2020 ora 17:00.

Invitația de participare nr.443/357 la concursul de achiziționare a ”lucrărilor / serviciilor de proiectare şi modernizare a procesului tehnologic de tratare a apei prin realizarea studiului de fezabilitate în domeniul tehnic şi economic”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 13.04.2020 ora 17:00.

Invitația de participare nr.443/476 la concursul de achiziționare de ”Servicii de verificare/etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legale”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 13.04.2020 ora 17:00.

Invitația 443/237 de participare la concursul de achiziționare de ”Ustensile așchietoare și abrazive”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 13.04.2020 ora 17:00.

  

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Piese de schimb auto.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 31.03.2020 ora 17:00.

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Gaze tehnice”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 27.02.2020 ora 17:00.

Invitația nr 443/307 de participare la concursul de achiziționare a ”Serviciilor de asigurări  a răspunderii civile pe care o poartă Asiguratul faţă de persoanele terţe”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 04.03.2020 ora 17:00.

Invitația 443/236 de participare la concursul de achiziționare a ”Instrumentelor de lăcătușerie”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 25.02.2020 ora 17:00.