societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Repetat. Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a  serviciilor de ” Proiectare și avizare a sistemului de supraveghere video la obiectivul SA ”CET-Nord” conform cerințelor Beneficiarului”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 25.10.2019 ora 17:00.

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a serviciilor ”Elaborarea pe baza raportului de expertiza tehnică și certificatului de urbanism a unui proiect de execuție a restabilirii și consolidării a elementelor constructive ale estacadei cu podul rulant suspendat”. 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 04.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.