societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

CALL CENTER 0 (231) 91-000
e-mail: office@cet-nord.md; phone: 0(231) 5-33-59; fax: 0(231) 2-35-74;

Invitația de participare la concursul de achiziție de valoare mică a serviciilor ”Elaborarea pe baza raportului de expertiza tehnică și certificatului de urbanism a unui proiect de execuție a restabilirii și consolidării a elementelor constructive ale estacadei cu podul rulant suspendat”. 

Termenul de prezentare a ofertelor se extinde până pe 04.10.2019 ora 17:00. 

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.