societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Sarcina de bază a activității SA "CET-Nord" este producerea si asigurarea consumatorilor cu energie termică şi electrică. Utilizarea în ţeluri practice a aburului folosit pentru punerea în mişcare a generatoarelor electrice, este caracteristica specifică a centralelor electrice cu termificare.

Caracteristici generale:

 • Capacitatea electrică instalată – 24,0 MW;
 • Capacitatea termică instalată – 153,0 Gcal/h;
 • Regimul de funcţionare – de termificare;
 • Schema de termificare – închisă.

Cazane de abur:

 • Cazanul № 2 tip ГМ-40/39 – 40 t/h;
 • Cazanul № 3 tip ГМ-40/39 – 40 t/h;
 • Cazanul № 4 tip БКЗ-75/39 – 40 t/h;
 • Cazanul № 5 tip БКЗ-75/39 – 40 t/h;
 • Cazanul № 6 tip БКЗ-75/39 – 40 t/h;
 • Cazanul № 7 tip БКЗ-75/39 ГМА-2 – 40 t/h.

Cazane de apă:

 • Cazanul № 1 tip КВГМ-100 – 100 Gcal/h;
 • Cazanul № 2 tip КВГМ-100 – 100 Gcal/h.

Turbine cu abur:

 • Turbina cu abur № 1 tip ПТ-12/35 – 100 Gcal/h;
 • Turbina cu abur № 3 tip ПТ-12/35 – 100 Gcal/h.

Generatoare:

 • Generatorul № 1 tip T2-12-2 – 100 12MW;
 • Generatorul № 2 tip T2-12-2 – 100 12MW.

Reţele termice: lungimea totala 205.7 km

 • Magistrale – 92,6 km;
 • Interioare – 113,1 km;

Combustibil:

 • De bază – gaze naturale;
 • Rezervă – păcură.

În componenţa CET-Nord intră Centrala Termică „Molodovo”, în exploatare din a. 2001.

 • Cazanul de tip universal 4 un. – 2 Gcal/h;
 • Schema de termificare – închisă;
 • Combustibil – cărbune.