societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Temperatura aerului exterior conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, °C
Temperatura medie zilincă01.04.2020-0.102.04.20203.603.04.20206.204.04.20208.105.04.20208.606.04.20207.307.04.20208.308.04.202010.709.04.202010.0
Temperatura medie
între orele 1800 - 0600
31.03-01.04-3.901.04-02.04-0.202.04-03.042.703.04-04.045.404.04-05.046.805.04-06.045.106.04-07.044.607.04-08.046.908.04-09.0410.2

INFORMAŢIE
despre pregătirea SA „CET-Nord” către sezonul de termoficare 2017-2018.

După  încheierea  sezonului  precedent  de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr 2,3;4;5;6, cazanele cu apă nr. 3 şi 4, turbinele cu abur nr. 1 şi 3,  reţelelor de abur şi  de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la reţelele interne ale staţiei şi a încălzitoarelor  de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a SA „CET-Nord” pentru perioada de toamna-iarnă 2017-2018, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

  1. Conform p. 1 – au fost reparat agregatul cu cazanele de abur al staţiei nr.2 - 95%, 3 - 95%, nr.4 – 100%, nr.5 - 95%, nr.6 – 100  %,   turbogeneratorul  staţiei nr. 1 – 100 %, turbogeneratorul  staţiei  nr. 3 – 100%.
  2. Conform p. 2 – reparaţia utilajului suplimentar sa efectuat conform programului:

 Reparaţia instalaţiilor de pompare s-a efectuat  de 90,3 %.

 Reparaţia utilajului secţiei electrice s-a efectuat de 95 %.

 Reparaţia utilajului secţiei chimice s-a efectuat  de 100 %.

  1. Conform p.3 – este îndeplinită programa reparaţiilor preventive a utilajului punctilor termice centrale - la 64 din 64 (100 %). Au fost reparate 679 noduri de elevatoare, din programul  de 679 (100 %).
  2. Conform p. 4 – au fost schimbate 1350 metri liniare de ţevi, din planul - 1095 metri liniari (123,3 %).
  3. Conform p. 5 – încercarea hidraulică a reţelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 14 sectoare  din 14 (100 %). Încercarea hidraulică a reţelelor termice intercartiere a fost îndeplinită   la 71 sectoare din 71 (100 %).
  4. Conform p. 6 – sunt restabilite 3600 m2  de izolaţie termică, la planul – 3 m2 (96 %).
  5. Conform p. 7 – a fost îndeplinită reparaţia preventivă a staţiilor de pompe - la 3 din 3 (100%), şi puncte de retenţie şi secţionare- la 3 din 3 (100%).
  6. Conform p. 8 – este reparată armatura conductelor de gaze a punctului de distribuire -100 %, agregatul cu cazanele de abur al staţiei nr.6 – 100 % , nr.5 – 100 % ,4 – 100 %, nr.3 – 100%, nr.2 – 90%, cazanele cu apa nr.3, 4- 100 %.
  7. Conform p. 9 – au fost reparate 5 pompe de reţea din 7 (71,4 %).
  8. Conform p. 10 – restabilirea carosabilului asfaltat - 0 m2 din planul  320 m2 (0%) deteriorat in procesul de schimbare a conductelor.

           Dupa efectuarea  testarelor  hidraulice a rețelelor termice au fost depistate  65 de scurgeri. Eliminate 64, in process de lichidare 1, 1 din ele in proces de lichidare.

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea staţiei pentru inceperea sezonului de încălzire 2017-2018 – 96.1 %.