societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Temperatura aerului exterior conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, °C
Temperatura medie zilincă01.04.2020-0.102.04.20203.603.04.20206.204.04.20208.105.04.20208.606.04.20207.307.04.20208.308.04.202010.709.04.202013.2
Temperatura medie
între orele 1800 - 0600
31.03-01.04-3.901.04-02.04-0.202.04-03.042.703.04-04.045.404.04-05.046.805.04-06.045.106.04-07.044.607.04-08.046.908.04-09.0410.2

Comunicat informativ
S.A. ”CET-Nord”, SRL “RILICI-COMPANI”, anunță repetat desfășurarea licitației ”cu strigare” de realizare a activelor neutilizate, pentru data de 12 noiembrie 2019, ora 10.00, în incinta S.A. ”CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după cum urmează:

Nr. lotului

Bunul expus la licitație

Anul fabricației

Prețul inițial de expunere la licitație (lei)

Lotul nr.CN19/01

Petrolier - GAZ-52

1981

24000,00

Lotul nr.CN19/02

Autocamion – GAZ-31029

1993

10000,00

Lotul nr.CN19/03

Autocamion – IJ -2715

1996

9600,00

Lotul nr.CN19/04

Automacara – ZIL-130

1985

108000,00

Lotul nr.CN19/05

Autocamion – GAZ-3110

1997

20000,00

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 7 zile.

Pentru a fi admişi la licitaţia ”cu strigare” participanţii, sunt obligaţi să prezinte până la data de  11.11.2019, ora 10:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312:

  • cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);
  • actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
    • persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
    • persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
  • documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de participare la licitaţie;
  • după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane juridice - 1200 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul inițial al lotuluiurmează a fi transferate la contul de decontare IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., SRL “Rilici-Compani”, c/f 1004602001772 sau în casieria SRL ”Rilici-Compani”.

Solicitanții au posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la numărul de telefon: 069674995; 0231-88367. 
Informaţii privind licitaţia SRL “Rilici-Compani” 0231-63404.