акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

CALL CENTER 0 (231) 91-000
e-mail: office@cet-nord.md; phone: 0(231) 5-33-59; fax: 0(231) 2-35-74;

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 685
din 20.08.2014

INFORMAŢIA
privind pregătirea sistemelor termice ale instituţiilor bugetare
şi ale fondului locativ pentru funcţionare în perioada
de toamnă-iarnă 2014-2015 la data 01.10.2014
SA „CET- Nord”

Se prezintă lunar împreună cu informaţia acumulată pînă la data de 20 a lunirespective
(august, octombrie, decembrie 2014)

Nr.
d/o
Indicii principali   
1. Numărul instituţiilor bugetare, unităţi, inclusiv: Încălzite centralizat Încălzite autonom Neîncălzite
grădiniţe de copii 23    
şcoli, licee, colegii, şcoli polivalente 37    
spitale, centre ale medicilor de familie etc. 7    
biblioteci, case de cultură etc. 12    
2. Numărul de blocuri cu multe etaje/apartamente, unităţi _____/_____ Încălzite centralizat Încălzite autonom Neîncălzite
3. Numărul apartamentelor din blocurile locative cu multe etaje în care au fost instalate: Unităţi Plan conform măsurilor aprobate Îndeplinit la
sobe      
sisteme de încălzire autonomă      
4. Executate lucrări de profilaxie, spălare, reparaţie şi încercări hidraulice ale sistemelor interne de încălzire, unităţi, inclusiv: Preconizat pentru 2014-2015 Îndeplinit la 01.10.2014 Notă
blocuri locative      
grădiniţe de copii 23 23  
şcoli, licee, colegii, şcoli polivalente 37 31  
spitale, centre ale medicilor de familie etc. 7 7  
biblioteci, case de cultură etc. 12 11  
5. Aprovizionare cu resurse energetice, inclusiv:      
gaze naturale, mii m3   Contract Nr. Nota
combustibil lichid:      
motorină, t Necesarul Contractate Stocuri
gaze lichefiate, t Necesarul Contractate Stocuri
combustibil solid:      
cărbune, t      
lemne, m.s. Necesarul Contractate Stocuri
brichete, t Necesarul Contractate Stocuri
pelete,t Necesarul contractate Stocuri