CET-Nord SA
0231 91-000

Adunarea Generală a acționarilor