CET-Nord SA
0231 91-000

Ne modernizăm pentru confortul tău

Întreprinderea „CET-Nord” SA, cel mai mare furnizor de căldură din mun. Bălți a implementat cu succes proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți„ și a trecut la o etapă nouă de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare.

Pentru finanțarea Proiectului, între Republica Moldova și BERD a fost semnat un acord de împrumut în valoare de 7 mil. Euro, cu componentele de grant de 3 mil. Euro, din partea E5P și 740 de mii de euro din partea BERD, suma totală a investiției fiind de 10 740 000 Euro.

Întreprinderea „CET-Nord” SA, cel mai mare furnizor de căldură din mun. Bălți a implementat cu succes proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți” și a trecut la o etapă nouă de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare.

De la înființare în 1956 Centrala a trecut prin mai multe etape de modernizare și a funcționat inițial pe bază de  cărbune, apoi pe bază de păcură. Din anul 1990 cazanele energetice, care pun în funcțiune turbogeneratoarele, funcționează pe bază de gaze naturale.

Pentru alinierea la tehnologiile de ultimă generație, în urma studiilor de fezabilitate s-a decis implementarea unui amplu Proiect de modernizare a Centralei.

Proiectul a fost realizat cu susținerea:

· Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

· Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), ai cărui contribuitori sunt: Uniunea Europeană (cel mai mare contributor), Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Lituania, Moldova, Polonia, Norvegia, Romania, Republica Slovacă și Suedia;

· Agenţia suedeză pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA),  și

· Fondul pentru Țările în Tranziție Incipientă (ETCF), ai cărui contribuitori sunt: Canada, Finlanda, Germania, Irlanda, Japonia, Coreea, Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Taipei China și Marea Britanie.

Cu sprijinul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a Ministerului Finanțelor, al ISPE România în calitate de consultant tehnic, al contractorilor Energomontaj-România, Polimergaz conducte - Republica Moldova, Darnic Gaz – Republica Moldova, Onninen-Finlanda și al subcontractorilor acestora am reușit să lansăm și să implementăm cu succes Proiectul „Sistemul Termoenergetic al mun. Bălți SA „CET-Nord”.

Pentru finanțarea Proiectului, între Republica Moldova și BERD a fost semnat un acord de împrumut în valoare de 7 mil. Euro, cu componentele de grant de 3 mil. Euro, din partea E5P și 740 de mii de euro din partea BERD, suma totală a investiției fiind de 10 740 000 Euro.  

Proiectul de modernizare a decurs pe etape și are mai multe obiective:

- construcția Centralei de producere în cogenerare a energiei electrice și termice (deocamdată prima în țara noastră, care utilizează o astfel de tehnologie modernă) echipată cu 4 motoare cu ardere internă Jenbacher cu funcționare pe gaze naturale.

Centrala generează creșterea producției de energie electrică cu aproximativ 60% și oferă flexibilitate în ajustarea sarcinii termice, reduce consumul specific de gaze naturale și emisiile de bioxid de carbon.

Construcția Stației de pompare a agentului termic și înlocuirea ventilatoarelor de aer și gaze de ardere echipate cu convertizoare de frecvență la cazanele existente. Acest lucru va duce la reducerea cu peste 30% a consumului de energie electrică necesară pentru pompare și va permite ajustarea automată  funcție de sarcina termică.

Înlocuirea cazanului cu funcționare pe cărbune din centrala termică Molodova cu un cazan cu funcționare pe biomasă a fost un alt obiectiv atins de noi în cadrul acestui Proiect.

Astfel, s-a redus poluarea mediului ambiant prin eliminarea consumului de cărbune și a apărut posibilitatea de a restabili alimentarea cu apă caldă în acest sector.

-  Instalarea a 169 de puncte termice individuale în 130 blocuri locative.

Noile utilaje contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor prestate și oferă posibilitatea de a restabili serviciul de alimentare cu apa caldă în aceste case.

Totodată, va fi posibilă construirea sistemelor de distribuție pe orizontală, fapt care va permite individualizarea consumului