акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

0 (231) 2-14-70
вопросы по качеству
теплоснабжения
0 (231) 5-35-05
вопросы по обслуживанию
теплосчётчиков
0 (231) 5-35-69
расчётный отдел
(для физических лиц)
0 (231) 5-35-45
расчётный отдел
(для юридических лиц)
0 (231) 5-33-33
лаборатория по поверке
теплосчётчиков

Costurile:
Combustibil 126 071,9 mii lei
Fondul salarial 23 359,6 mii lei
Uzura fondurilor de bază 8 316,4 mii lei
Alte cheltuieli 6 795,9 mii lei
Asigurarea socială şi medicală 6 190,3 mii lei
Materiale şi reparaţii 5 302,1 mii lei
Reactive chimice 780,0 mii lei
Energia electrică procurată 1 096,4 mii lei
Apă şi canalizare 648,1 mii lei
Fondul de circulaţia 1 721,8 mii lei
TOTAL: 180 282,6 mii lei

TARIF - 1 056 lei / Gcal