societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Laboratorul de verificări metrologice al “SA “CET-Nord” (LVM) a fost creat în conformitate cu cerinţele standardelor metrologice ale R. Moldova SM8-19:2005 şi necesităţii de a consolida controlul asupra exactităţii verificării aparatelor de evidenţă a consumului de energie termică în municipiul Bălţi.

În baza lui au fost deschise două centre de deservire a două tipuri de contoare, aflate la balanţa SA “CET-Nord”:

  • Centrul de deservire nr. 30 ЗАО «НПФ Теплоком», or. Sankt-Petersburg, Rusia,
  • Centrul de deservire ЧУП «Дойлид-С», R. Belarusi.

SA “CET-Nord” este distribuitorul producţiei acestor două firme şi îndeplineşte reparaţii de garanţie, piesele de rezervă şi contoarele pentru evidenţa consumului de energie termică fiind achiziţionate la preţuri reduse.

Pentru înzestrarea  LVM a fost achiziţionat utilaj automatizat metrologic modern:

1. Instalaţia de verificare a debitmetrului УПР-50, destinată pentru verificarea, calibrarea şi gradarea apometrelor, contoarelor pentru evidenţa consumului de energie termică şi debitmetria lichidelor. Instalaţia este înzestrată cu detalii exemplare ale producătorilor bine cunoscuţi “Mettler Toledo” şi “Krohne”.

Diametrul trecerii convenţionale a aparatelor supuse verificării, Dy - 10-50 mm,

Consumul mediului supus verificării – de la 0,01 pînă la 50 metri cub/h,

Limitele posibilei erori, %:

  • la calcularea volumului lichidelor în curs de verificare la contoare şi debimetre etalonate ± 0,15
  • la calcularea volumului lichidelor în curs de verificare la  cîntar  ± 0,05.

2. Pentru verificarea termometrelor de rezistenţă (din componenţa contoarelor), precum şi a  termocuplurilor şi termometrelor din sticlă cu lichid de clasele 1,2 şi 3, au fost achiziţionate termostate din seria  ТПП-1, destinate pentru reproducerea temperaturii în diapazonul – 40 - +2300 C.

Termostatele permit deasemenea automatizarea procesului de verificare cu utilizarea calculatorului.