societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Invitația de participare nr.443/492 la concursul de achiziționare de ”Servicii de expertiză tehnică a utilajului entității înregistrat la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 31.03.2020 ora 17:00.