societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

  

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Scaune de birou, fotolii.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 20.02.2020 ora 17:00.