societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Invitația de participare la concursul de achiziționare a ”Sistemului profesional de tăiere și grăițuire cu plasmă pentru tăiere manuală 38 mm și perforare mecanizată 25 mm”.

Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Se prelungește termenul de prezentare a ofertelor pînă pe 14.02.2020 ora 17:00.