societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

call center

Sectorul №1

Adresa: str. 1 Mai 9b

ION DRAGAN - Maistru
Deservesc: str. Ștefan cel Mare (partea para), str. Independentei, str. Sf. Nicolae, str.Ceapaev, str.Suceava, bul. Larisa, str. Strîi, str. 1 Mai, str. A.Lăpusneanu
Telefon: 0 (231) 2-91-37

Sectorul №2

Adresa: str. Șciusev 9a

VALENTIN CEBANCIUC - Maistru
Deservesc: str. Șciusev, str. N.Iorga, str. Tiraspol, str. M.Viteazul, bul. M.Eminescu, str. A.Pușkin, str. V.Lupu, str. 31 August, str. Coșbuc, str. Șolom Aleihem, str. Voluntarilor, str. Chișinăul, str. M.Sadoveanu, str. C.Stamati, str. Independentei, str. Ștefan cel Mare (partea impara)
Telefon: 0 (231) 2-00-95

Sectorul №3

Adresa: str. B. Glavan 21

EVGHENI BOGAICIUC - Maistru

Deservesc: str. M.Dosoftei, str. Malinovski, str. Ostrovski, str. Șevcenko, str. T. Vladimirescu, str. V. Puiu, str.Viilor, str. Calea Ieșilor, str. Coroban, str. B. Glavan, str. Belinski, str. Belousov, str. P.Boțu, str. Cehov, str. Cicicalo, str. Kolesov, str. Donici, str. Griboedov, pr.Victoriei
Telefon: 0 (231) 9-23-50

Sectorul №4

Adresa: str. Konev 5a

VEACESLAV GOROBEŢ - Maistru
Deservesc: str. Bulgara (partea impara), str. Konev, str. A. cel Bun, str. Decebal, str. Lesecico pina la №18, str.Ciarupina
Telefon: 0 (231) 7-01-23

Sectorul №5

Adresa: str. Bulgara 122

IGOR GAŞIŢOI - Maistru
Deservesc: str. Bulgara (partea para), str. Lesecico de la №20, str. Feroviarilor, str. Saltîcov-Șcedrin, str. Borodin, str. D.Cantemir, str. G.Vieru, str. Bauman, str. S.Lazo
Telefon: 0 (231) 7-60-94