societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

În cazul rambursării integrale a datoriilor pentru energia termică consumată, pînă la 1 iulie a.2016, de locuitorii caselor ce aparţin APLP, CCL, Societatea pe Acţiuni "CET-Nord" va efectua din contul întreprinderii, probe de presiune a sistemului intern de încălzire, care va utiliza economic fondurile financiare al cooperativului.

Informaţiile prin telefon:   0-231-53-569;   0-231-53-508