societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

0 (231) 2-14-70
întrebări cu privire la
calitatea de alimentare
0 (231) 5-35-05
întrebări de întreţinere
de metri de căldură
0 (231) 5-35-69
birou de plată
(pentru persoane fizice)
0 (231) 5-35-45
birou de plată
(pentru persoane juridice)
0 (231) 5-33-33
laborator verificării
metrologice

În scopul asigurării unei comunicări eficiente, SA „CET-Nord” a lansat Linia verde cu numărul de telefon 0231-91-000.

Astfel, orice consumator va fi consultat operativ și vom răspunde punctual la toate solicitările ce vizează activitatea companiei. Deasemenea vom fi recunoscători pentru demascarea unor fraude sau acte de corupție identificate în cadrul întreprinderii.

Recepţionarea apelurilor la Linia verde se face de luni până vineri, în intervalul orelor 08:00 –17:00.

Calitatea serviciilor SA „CET-Nord” este în continuă perfecționare în beneficiul fiecărui consumator.

Conducerea SA “CET-Nord”, în frunte cu Directorul General interimar Marian Brînza, a avut o întâlnire cu reprezentanții companiei China Energy Engineering Corporation, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova.

1

Întrevederea a fost organizată de către conducerea Agenției Proprietății Publice și s-a axat pe un schimb de păreri din domeniul producerii energiei și a construcțiilor inginerești. Experiența experților chinezi este importantă, ea duce la efecte sociale benefice.

2

Directorul General interimar SA “CET-Nord” Marian Brînza a declarat că reprezentanții companiei chineze sunt interesați să investească în companiile din Moldova și au discutat despre tehnologia de producere la SA “CET-Nord”, precum și perspectivele unei cooperării în domeniul dezvoltării și aplicării noilor oportunități pe segmentul energetic.

3

Ne bucurăm că apar câte mai multe companii cu renume internațional, care sunt interesate să investească în Republica Moldova și anume, în domeniul energetic.

SA “CET-Nord” aduce spre cunoștința consumatorilor că, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat temperatura medie a aerului exterior pentru luna ianuarie 2019 a constituit -3,3℃.  Pentru perioada analogică a anului 2018 temperatura medie a fost de -1,7 ℃. 

 Administrația SA “CET-Nord” 

În scopul remedierii eficiente a divergențelor și satisfacerii în termeni restrânși a pretențiilor colective, cu privire la prestarea serviciilor de termoficare invocate de către consumatori, SA “CET-Nord” solicită informarea neîntârziată despre apariția acestora, cu indicarea esenței problemei (problemelor) existente.

La rândul nostru, vom întreprinde măsuri prompte de examinare și soluționare a pretenției înaintate. După caz, specialiștii delegați vor participa la întâlniri explicative cu consumatorii serviciilor de termoficare.

Administrația SA “CET-Nord”

Comentariul SA “CET-Nord” la adresarea locuitorilor  de pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9

În conformitate cu planul investițional, până la începerea sezonului de încălzire 2018-2019, în casele de locuit pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9 au fost efectuate lucrări de înlocuire a nodurilor elevatoare cu puncte termice individuale (PTI) în scopul:

 1. ameliorării calității datorită distribuției uniforme a agentului temic;
 2. reducerii costului serviciilor de încălzire;
 3. oferirii posibilității de reconstrucție a sistemului de încălzire intern pe cel cu două țevi pe orizontală cu intrare separată și instalare a echipamentului de măsurare a energiei termice în fiecare apartament – adică a încălzirii individuale;
 4. restabilirii aprovizionării cu apă fierbinte a tuturor doritorilor, deasemena cu intrare separată și instalare a contrului de apă.

E necesar de menționat că, cantitatea căldurii furnizate și prin urmare plata pentru energia termică consumată depinde de următorii factori principali:

 1. Temperatura aerului exterior.

Acest factor determină partea esențială a cererii de energie termică a clădirii: cu cât e mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai multă cantitate de energie termică e necesară pentru menținerea temperaturii aerului în interiorul încăperilor la nivelul +18/+20°С – în camerele de colț. Evaluarea dependenței sarcinii termice de încălzire a spațiului la temperaturi diferite este determinată de costul 10С pe 1 м2 a încăperilor încălzite.

- Analiza temperaturii medii a aerului exterior (în noiembrie 2018 a constituit +2,1°С, iar în 2017 pentru perioada analogică +4,9°С) indică că diferența temperaturilor aerului exterior a constituit 2,8°С, care a dus la mărirea costului mediu de încălzire a unui metru pătrat cu 3,53 lei.

- Temperatura medie a aerului exterior în decembrie 2017 a fost de +2,60С, iar în decembrie 2018 -1,4 0С. Diferența de temperatură a aerului exterior a constituit 40С, care a dus la mărirea costului mediu de încălzire a unui metru pătrat cu 5,94 lei.

 1. Caracteristicile constructive ale clădirii și eficiența ei energetică.

În casa de locuit pe str.Suceava, 14A, până la începerea sezonului de încălzire, a fost executată reconstruirea sistemului de încălzire interior de pe verticală pe orizontală cu două țevi cu racordarea separată a apartamentelor la sistemul de încălzire din scara blocului și montarea echipamentului de măsurare a energiei termice în fiecare apartament. Proprietarul apartamentului achită pentru cantitatea acelei energii termice, care a consumat-o apartamentul său.

E de menționat că, la locurile de racordare a sistemelor de încălzire a consumatorilor la rețelele termice, agentul termic e furnizat cu paramentrii identici, dar necătând la aceasta, cheltuielile pentru serviciile de încălzire diferă în dependență de eficiența energetică a casei de locuit.

Un exemplu de implementare a măsurilor de eficiență energetică este casa de locuit de pe str.Suceava, 14A. Paralel cu montarea punctelor individuale termice și a altor măsuri de mărire a eficienței energetice a fost executată și reconstrucția sistemului de încălzire interior pe sistemul orizontal cu două țevi de distribuție a agentului termic, ce la rândul său a dus la micșorarea costului mediu de încălzire (decembrie 2017 27,25 lei/м2, decembrie 2018 25,04 lei/м2), necătând la micșorarea temperaturii aerului exterior, în timp ce în alte case de locuit costul încălzirii s-a mărit.

Pentru comparare:

Adresa

Cantitatea energiei termice consumate, Gcal

Costul mediu de încălzire a 1 м2

Noiembie 2017

Noiembrie 2018

Decembrie 2017

Decembrie 2018

Noiembie 2017

Noiembie 2018

Decembrie 2017

Decembrie 2018

str.Suceava, 3

36.6627

42.0913

42.3005

64.1317

27.36

30.90

31.56

47.08

str.Suceava, 5

38.4793

49.4096

46.88.47

62.9488

25.95

34.59

31.62

44.08

str.Suceava, 7

31.0037

39.9631

33.6887

53.8804

25.99

33.49

31.60

45.15

str.Suceava, 8

31.8025

39.233

39.7848

56.4581

27.58

35.82

34.24

47.54

str.Suceava, 9

33.0384

50.7654

44.9493

58.4288

22.76

34.97

30.96

40.25

 str.Suceava,14А

38.3758

32.386

51.7841

49.0565

20.20

20,05

27.25

25.04

 1. Micșorarea suprafeței de încălzire, stipulate de proiect.

Apartamentele deconectate samovolnic fără instalarea sursei alternative de încălzire și cu sursa autonomă de încălzire instalată, care în cel mai bun caz, mențin în apartamentele lor temperatura, conform normelor sanitare, deasemenea afectează distribuția cantității de energie termice în casă.  O proporție semnificativă a căldurii aceste apartamente o primesc din considerentul transferului de căldură prin pereții adiacenți. Cu alte cuvinte, cu cât este mai mare procentul suprafețelor deconectate, cu atât mai mare este costul încălzirii în aceste case. Pentru informații, informăm că, la începutul sezonului actual de încălzire, suprafața încălzită este mai mică decât cea proiectată cu 43% în casa de pe str.Suceava, 3, cu 40% - Suceava, 5, cu 50% - Suceava, 7, cu 50% - Suceava, 8, cu 39% - Suceava, 9.

Pe lângă reglarea temperaturii în încăperi, punctele individuale termice permit de a efectua setări suplimentare ținând cont de parametrii de încălzire doriți, în conformitate cu decizia generală a proprietarilor de apartamente a unei case de locuit, pentru a reduce costul încălzirii.

Practica implementării PTI este folosită pe scară largă în Europa. În prezent, în mun.Chișinău și mun.Bălți se desfășoară o trecere la PTI, ceea ce permite o creștere treptată de utilizare eficientă a energiei termice. Statisticile SA "CET-Nord" indică faptul că în casele unde sunt instalate puncte individuale de încălzire, nivelul de confort și eficiență este apreciat de majoritatea consumatorilor noștri.

Pentru a lua cunoștință cu posibilitățile punctelor individuale termice, au fost expediate anterior broșuri în cutiile poștale a consumatorilor cu descrierea tuturor avantajelor acestui proiect. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul companiei: www.cet-nord.md sau contactați-ne direct la adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 168.

   Administrația SA "CET-Nord"

Citește mai mult:Comentariul SA “CET-Nord” la adresarea locuitorilor  de pe str.Suceava, 3, 5, 7, 8, 9

SA “CET-Nord” aduce spre cunoștința consumatorilor că sumele din facturile de plată pentru luna decembrie 2018 vor varia de sumele pentru aceeași perioadă a anului 2017. Temperatura medie a aerului exterior pentru luna decembrie 2018 a constituit - 1,4 ℃.  Pentru perioada analogică a anului 2017 temperatura medie a fost de + 2,6 ℃. Menționăm, că sarcina termică a încăperilor depinde de condițiile meteo, cu cât e mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai mare cantitate de energie termică e necesară pentru menținerea temperaturii aerului în interiorul încăperii, în conformitate cu standardele și regulamentele tehnice în vigoare.

SA «CET-Nord» atrage atenția consumatorilor la sumele spre achitare pentru agentul termic prestat pe luna noiembrie 2018!

Deseori, după primirea facturilor de plată pentru agentul termic folosit, la consumatori apar întrebări privind calculele facturate. Pentru a elucida situațiile confuze, SA «CET-Nord» aduce spre cunoștința consumatorilor datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru luna noiembrie anul curent: temperatura medie întregistrată a aerului exterior a fost de 2,1 ℃., comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut de 4,9 ℃. Menționăm că datele temperaturilor exterioare se iau în considerație la facturare, deoarece cu cât este mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai multă energie termică este necesară pentru menținerea temperaturii în încăperi conform datelor sanitare. Respectiv, sumele din facturile de plată pentru luna noiembrie 2018 vor varia de sumele pentru aceeași perioadă a anului precedent.

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord își atinge pas cu pas scopul primordial: Renovarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălți!

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (SA”CET-Nord”)” finanțat din sursele oferite de partenerii externi de dezvoltare și anume de  Banca Europeană pentru Reconstrucții  și Dezvoltare (BERD) și Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) în valoare de 10 mil.Euro, constă în reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălţi. 

Recent de către SA”CET-Nord” a fost solicitat sprijinul Ministerului Economiei și Infrastructurii cât și a Ministerului Finanțelor la identificarea unui grant adițional pentru acoperirea completă  a deficitului de buget identificat după licitațiile desfășurate.

În urma implicării Ministerelor de către BERD a fost aprobat grantul aditional în valoare de 740 mii Euro din contul Fondului Special al Acţionarilor BERD.

Grantul aditional va oferi posibilitatea de implementare integrală a progamului de modernizare, care se va răsfrânge benefic asupra situației economice, sociale şi de mediu precum și asupra calității serviciilor prestate către consumatori.

Societatea pe Acțiuni „CET - Nord” a aprobat, prin intermediul unui ordin intern, Codul de Etică şi Conduită al întreprinderii. Documentul are drept scop asigurarea unui nivel înalt de performanță și promovarea culturii corporative în cadrul activității desfășurate de către întreprindere și angajați.

Codul face parte din activitățile prioritare, care au fost prevăzute în Planul de acţiuni privind integritatea profesională  și înlăturarea riscurilor de corupţie, iar principalele obiective urmărite sunt: creșterea calității serviciilor prestate, o bună administrare în realizarea obiectivelor de dezvoltare ale întreprinderii, precum și eliminarea birocrației, faptelor de fraudă și corupție.

Așadar, documentul redă pe larg elementele cheie, care necesită a fi asigurate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cum ar fi:

 • Principiile și valorile întreprinderii, printre care prioritățile în activitate, imparțialitatea și integritatea profesională;
 • Responsabilitatea socială;
 • Transparența în activitate;
 • Conflictul de interese;
 • Protejarea bunurilor;
 • Comunicarea externă;
 • Evidența documentelor și altele.

În contextul celor menționate, sublinem faptul că unul dintre obiectivele de dezvoltare ale întreprinderii este asigurarea unei etici profesionale la cel mai înalt nivel, bazându-ne pe garantarea integrității profesionale și a unui mediu favorabil de muncă:

 “Prin intermediul acestui Cod de etică și conduită ne dorim să creăm un climat de încredere și respect reciproc atât în relația salariaților noștri cu consumatorii, cât și în raportul pe care îl are S.A. CET-Nord cu partenerii de dezvoltare, autoritățile publice, societatea civilă etc.”, a menționat directorul general interimar S.A. CET-Nord, Marian Brinza, în cadrul unei ședințe de lucru.

SA «CET–Nord» informiază locuitorii, că în casele cărora,  potrivit planului de investiții al companiei noastre, sunt realizate lucrări pentru instalarea unor noi Puncte Individuale Termice (PTI), inlocuind sistemele vechi de tip «elevator», pină la începutul sezonului de încălzire 2018-2019.

Instalarea PTI ne va permite în viitor să realizăm reconstrucţia sistemului de încălzire şi furnizarea apei calde în casele de locuit cu instalarea contoarelor individuale de căldură în fiecare apartament aparte.

SA «CET–Nord» se obligă să îndeplinească toate lucrările de proiectare şi instalarea noilor PTI şi tuturor reţelelor de distribuţie  pîna la contor.

Proprietarii de apartamente, vor achita doar cheltuielele de instalare a reţelei de apeduct de la contor şi în interiorul apartamentului.

Pentru aplicarea şi implementarea acestui proiect de reconstrucţie este necesar  acordul tuturor  proprietarilor de apartamente conectați ia încălzirea centralizată.

Toate informațiile referitoare la această modernizare, principiul de funcționare și avantajele utilizării Punctelor Termice Individuale sunt atașate mai jos.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați următoarele numere de telefon: 0231-53-360, 068101530, 0231-53-375, 068101553 .

SITUȚIA EXISTENTĂ

vericalLa moment clădirile multietajate dispun de sisteme de încălzire monotubulare cu colane verticale. În sistemul monotubular radiatoarele sunt conectate în serie, respectiv circulând dintr-un apartament în altul și din această cauza apa pierde din temperatură, neasigurând suficientă căldură pentru toate etajele blocului.

Din cauza că țevile trec prin apartamentele fiecărui etaj, este foarte dificilă modernizarea rețelelor existente și din această cauză sistemul existent se caracterizează prin uzura țevilor, depuneri masive de calcar și rugină prin țevi și deci neasigurarea căldurii necesare. Deoarece este dependență de dorințele tuturor vecinilor de pe scară, este aproape imposibil repararea sistemului existent.

Deoarece căldura se livrează de la etajul de jos în sus, sau viceversa, etajele sunt încălzite disproporțional astfel în unele etaje este prea cald iar altele prea frig. Aceasta situație duce și la pierderi enorme de căldură deoarece nu se poate regla sistemul.

În anumite cazuri, din cauza unor rău-platnici, se pune în pericol furnizarea căldurii.

INSTALAREA PUNCTULUI TERMIC INDIVIDUAL

pti

 • Prestarea serviciilor de termoficare și apa calda menagera (ACM) anul împrejur
 • Producerea apei calde nemijlocit în blocul consumatorului și deci furnizarea apei calde mult mai ieftin decât boilerele electrice
 • Reglare automată a temperaturii agentului termic în funcție de temperatura mediului ambiant
 • Securizarea consumatorilor aflați în zonele vulnerabile din punct de vedere hidraulic
 • Fara pericol de explozie
 • Fara pericol de contaminare cu substante nicive.

EXECUȚIA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE PE ORIZONTALĂ ȘI INSTALAREA CONTORULUI INDIVIDUAL DE CĂLDURĂ

horizontal

 • Sporirea calității de furnizare a căldurii la toate etajele blocului
 • Consumatorii vor decide individual conectarea sau deconectarea serviciilor de termoficare
 • Fiecare apartament va avea propriul contor și deci contract direct cu CET-NORD S.A., astfel Consumatorii nu mai sunt afectați de vecinii rău platnici
 • Se elimină complet coloanele verticale ce traversează fiecare apartament

REGLAREA INDIVIDUALĂ

control

 • Posibilitatea de conectare și deconectare la dorință a căldurii și apa calda menagera (ACM)
 • Posibilitatea de a regla temperatura maximă în fiecare odaie în funcție de confortul necesar
 • Economii la facturi cu până la 30%

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce este un Punct Termic Individual?

PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul intern al clădirii. Datorită acestora apa caldă este preparată direct la subsolul blocului, iar energia termică este livrată uniform, la temperatura dorită.

Principalele echipamente ale unui PTI includ:

 1. Schimbător de Căldură pentru conectarea circuitului intern de Încălzire,
 2. Schimbător de Căldură pentru prepararea Apei Calde Menajere
 3. Panou Electric de Automatizare, Programare și Control,
 4. Pompă de circulare pe circuitul intern de Încălzire,
 5. Pompă de recirculare pentru circuitul intern de Apă Caldă Menajeră
 6. Regulator pentru reglarea și menținerea temperaturii în circuitului intern de Încălzire,
 7. Regulator de presiune pe circuitul primar,
 8. Regulator pentru menținerea temperaturii Apei Calde Menajere.

full pti

2. Ce este un Sistem de Distribuție pe Orizontală?

Sistem de Distribuție pe Orizontală se caracterizează prin faptul că țevile de distribuție a căldurii nu trec de la un vecin la altul dar pornesc de la coloanele instalate în coridorul comun la fiecare apartament în parte. Astfel, apa caldă se livrează cu aceeași temperatură la toate etajele asigurând încălzirea uniformă fără dependență de etaj.

Un sistem de orizontală începe de la Punctul Termic Individual și continuă cu coloanele de distribuție a agentului termic și apă caldă manageră (ACM). Coloanele sunt instalate în spațiul comun al scărilor astfel nefiind dependența de vecini. Totodată, pentru verificarea contoarelor nu veți mai fi deranjat de solicitările de acces de către reprezentanții furnizorilor de servicii publice, etc.

block

3. Ce este un Colector de distribuție?

La execuția sistemului de distribuție pe orizontală este necesar de executat un colector de distribuție care are drept rol distribuția căldurii la fiecare apartament de la un etaj. Pe lingă distribuția căldurii și ACM, un colector de distribuție mai are rolul și de nod de evidență a consumului pentru fiecare apartament, oferă posibilitate de conectare/deconectare independentă a fiecărui apartament, execută reglarea hidraulică pentru fiecare etaj, etc.

O imagine indicativă a componentelor unui colector de distribuție recomandat se prezintă mai jos:

collector