societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimele
0 (231) 2-14-70
întrebări cu privire la
calitatea de alimentare
0 (231) 5-35-05
întrebări de întreţinere
de metri de căldură
0 (231) 5-35-69
birou de plată
(pentru persoane fizice)
0 (231) 5-35-45
birou de plată
(pentru persoane juridice)
0 (231) 5-33-33
laborator verificării
metrologice

SA «CET-Nord» atrage atenția consumatorilor la sumele spre achitare pentru agentul termic prestat pe luna noiembrie 2018!

Deseori, după primirea facturilor de plată pentru agentul termic folosit, la consumatori apar întrebări privind calculele facturate. Pentru a elucida situațiile confuze, SA «CET-Nord» aduce spre cunoștința consumatorilor datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru luna noiembrie anul curent: temperatura medie întregistrată a aerului exterior a fost de 2,1 ℃., comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut de 4,9 ℃. Menționăm că datele temperaturilor exterioare se iau în considerație la facturare, deoarece cu cât este mai joasă temperatura aerului exterior, cu atât mai multă energie termică este necesară pentru menținerea temperaturii în încăperi conform datelor sanitare. Respectiv, sumele din facturile de plată pentru luna noiembrie 2018 vor varia de sumele pentru aceeași perioadă a anului precedent.

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord își atinge pas cu pas scopul primordial: Renovarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălți!

Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (SA”CET-Nord”)” finanțat din sursele oferite de partenerii externi de dezvoltare și anume de  Banca Europeană pentru Reconstrucții  și Dezvoltare (BERD) și Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) în valoare de 10 mil.Euro, constă în reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic din municipiul Bălţi. 

Recent de către SA”CET-Nord” a fost solicitat sprijinul Ministerului Economiei și Infrastructurii cât și a Ministerului Finanțelor la identificarea unui grant adițional pentru acoperirea completă  a deficitului de buget identificat după licitațiile desfășurate.

În urma implicării Ministerelor de către BERD a fost aprobat grantul aditional în valoare de 740 mii Euro din contul Fondului Special al Acţionarilor BERD.

Grantul aditional va oferi posibilitatea de implementare integrală a progamului de modernizare, care se va răsfrânge benefic asupra situației economice, sociale şi de mediu precum și asupra calității serviciilor prestate către consumatori.

Societatea pe Acțiuni „CET - Nord” a aprobat, prin intermediul unui ordin intern, Codul de Etică şi Conduită al întreprinderii. Documentul are drept scop asigurarea unui nivel înalt de performanță și promovarea culturii corporative în cadrul activității desfășurate de către întreprindere și angajați.

Codul face parte din activitățile prioritare, care au fost prevăzute în Planul de acţiuni privind integritatea profesională  și înlăturarea riscurilor de corupţie, iar principalele obiective urmărite sunt: creșterea calității serviciilor prestate, o bună administrare în realizarea obiectivelor de dezvoltare ale întreprinderii, precum și eliminarea birocrației, faptelor de fraudă și corupție.

Așadar, documentul redă pe larg elementele cheie, care necesită a fi asigurate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cum ar fi:

 • Principiile și valorile întreprinderii, printre care prioritățile în activitate, imparțialitatea și integritatea profesională;
 • Responsabilitatea socială;
 • Transparența în activitate;
 • Conflictul de interese;
 • Protejarea bunurilor;
 • Comunicarea externă;
 • Evidența documentelor și altele.

În contextul celor menționate, sublinem faptul că unul dintre obiectivele de dezvoltare ale întreprinderii este asigurarea unei etici profesionale la cel mai înalt nivel, bazându-ne pe garantarea integrității profesionale și a unui mediu favorabil de muncă:

 “Prin intermediul acestui Cod de etică și conduită ne dorim să creăm un climat de încredere și respect reciproc atât în relația salariaților noștri cu consumatorii, cât și în raportul pe care îl are S.A. CET-Nord cu partenerii de dezvoltare, autoritățile publice, societatea civilă etc.”, a menționat directorul general interimar S.A. CET-Nord, Marian Brinza, în cadrul unei ședințe de lucru.

SA «CET–Nord» informiază locuitorii, că în casele cărora,  potrivit planului de investiții al companiei noastre, sunt realizate lucrări pentru instalarea unor noi Puncte Individuale Termice (PTI), inlocuind sistemele vechi de tip «elevator», pină la începutul sezonului de încălzire 2018-2019.

Instalarea PTI ne va permite în viitor să realizăm reconstrucţia sistemului de încălzire şi furnizarea apei calde în casele de locuit cu instalarea contoarelor individuale de căldură în fiecare apartament aparte.

SA «CET–Nord» se obligă să îndeplinească toate lucrările de proiectare şi instalarea noilor PTI şi tuturor reţelelor de distribuţie  pîna la contor.

Proprietarii de apartamente, vor achita doar cheltuielele de instalare a reţelei de apeduct de la contor şi în interiorul apartamentului.

Pentru aplicarea şi implementarea acestui proiect de reconstrucţie este necesar  acordul tuturor  proprietarilor de apartamente conectați ia încălzirea centralizată.

Toate informațiile referitoare la această modernizare, principiul de funcționare și avantajele utilizării Punctelor Termice Individuale sunt atașate mai jos.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați următoarele numere de telefon: 0231-53-360, 068101530, 0231-53-375, 068101553 .

SITUȚIA EXISTENTĂ

vericalLa moment clădirile multietajate dispun de sisteme de încălzire monotubulare cu colane verticale. În sistemul monotubular radiatoarele sunt conectate în serie, respectiv circulând dintr-un apartament în altul și din această cauza apa pierde din temperatură, neasigurând suficientă căldură pentru toate etajele blocului.

Din cauza că țevile trec prin apartamentele fiecărui etaj, este foarte dificilă modernizarea rețelelor existente și din această cauză sistemul existent se caracterizează prin uzura țevilor, depuneri masive de calcar și rugină prin țevi și deci neasigurarea căldurii necesare. Deoarece este dependență de dorințele tuturor vecinilor de pe scară, este aproape imposibil repararea sistemului existent.

Deoarece căldura se livrează de la etajul de jos în sus, sau viceversa, etajele sunt încălzite disproporțional astfel în unele etaje este prea cald iar altele prea frig. Aceasta situație duce și la pierderi enorme de căldură deoarece nu se poate regla sistemul.

În anumite cazuri, din cauza unor rău-platnici, se pune în pericol furnizarea căldurii.

INSTALAREA PUNCTULUI TERMIC INDIVIDUAL

pti

 • Prestarea serviciilor de termoficare și apa calda menagera (ACM) anul împrejur
 • Producerea apei calde nemijlocit în blocul consumatorului și deci furnizarea apei calde mult mai ieftin decât boilerele electrice
 • Reglare automată a temperaturii agentului termic în funcție de temperatura mediului ambiant
 • Securizarea consumatorilor aflați în zonele vulnerabile din punct de vedere hidraulic
 • Fara pericol de explozie
 • Fara pericol de contaminare cu substante nicive.

EXECUȚIA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE PE ORIZONTALĂ ȘI INSTALAREA CONTORULUI INDIVIDUAL DE CĂLDURĂ

horizontal

 • Sporirea calității de furnizare a căldurii la toate etajele blocului
 • Consumatorii vor decide individual conectarea sau deconectarea serviciilor de termoficare
 • Fiecare apartament va avea propriul contor și deci contract direct cu CET-NORD S.A., astfel Consumatorii nu mai sunt afectați de vecinii rău platnici
 • Se elimină complet coloanele verticale ce traversează fiecare apartament

REGLAREA INDIVIDUALĂ

control

 • Posibilitatea de conectare și deconectare la dorință a căldurii și apa calda menagera (ACM)
 • Posibilitatea de a regla temperatura maximă în fiecare odaie în funcție de confortul necesar
 • Economii la facturi cu până la 30%

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce este un Punct Termic Individual?

PUNCTUL TERMIC INDIVIDUAL este un ansamblu de echipamente moderne care permit transferul energiei termice din sistemul centralizat orășenesc în sistemul intern al clădirii. Datorită acestora apa caldă este preparată direct la subsolul blocului, iar energia termică este livrată uniform, la temperatura dorită.

Principalele echipamente ale unui PTI includ:

 1. Schimbător de Căldură pentru conectarea circuitului intern de Încălzire,
 2. Schimbător de Căldură pentru prepararea Apei Calde Menajere
 3. Panou Electric de Automatizare, Programare și Control,
 4. Pompă de circulare pe circuitul intern de Încălzire,
 5. Pompă de recirculare pentru circuitul intern de Apă Caldă Menajeră
 6. Regulator pentru reglarea și menținerea temperaturii în circuitului intern de Încălzire,
 7. Regulator de presiune pe circuitul primar,
 8. Regulator pentru menținerea temperaturii Apei Calde Menajere.

full pti

2. Ce este un Sistem de Distribuție pe Orizontală?

Sistem de Distribuție pe Orizontală se caracterizează prin faptul că țevile de distribuție a căldurii nu trec de la un vecin la altul dar pornesc de la coloanele instalate în coridorul comun la fiecare apartament în parte. Astfel, apa caldă se livrează cu aceeași temperatură la toate etajele asigurând încălzirea uniformă fără dependență de etaj.

Un sistem de orizontală începe de la Punctul Termic Individual și continuă cu coloanele de distribuție a agentului termic și apă caldă manageră (ACM). Coloanele sunt instalate în spațiul comun al scărilor astfel nefiind dependența de vecini. Totodată, pentru verificarea contoarelor nu veți mai fi deranjat de solicitările de acces de către reprezentanții furnizorilor de servicii publice, etc.

block

3. Ce este un Colector de distribuție?

La execuția sistemului de distribuție pe orizontală este necesar de executat un colector de distribuție care are drept rol distribuția căldurii la fiecare apartament de la un etaj. Pe lingă distribuția căldurii și ACM, un colector de distribuție mai are rolul și de nod de evidență a consumului pentru fiecare apartament, oferă posibilitate de conectare/deconectare independentă a fiecărui apartament, execută reglarea hidraulică pentru fiecare etaj, etc.

O imagine indicativă a componentelor unui colector de distribuție recomandat se prezintă mai jos:

collector

 

АО «CET-Nord» доводит до Вашего сведения, что 27 октября 2017г был подписан контракт на установку 169 индивидуальных тепловых пункта (ИТП) согласно проекту, который финансируется за счет гранта, предоставленного Фондом Восточно-европейского партнерства по энергоэффективности.

Установка ИТП позволит не только улучшить качество отопления, но и восстановить подачу горячего водоснабжения.

О преимуществах работы ИТП Вы можете узнать из опыта их использования АО «Termoelectrica» в мун. Кишинэу:

Obiectiv Comun
 

Администрация АО «CET-Nord»

Anunţă că, la data de  28.11.2017, ora 10.00 , în incinta Casei Guvernului, piaţa Marii Adunări Naţionale,1 va avea loc Adunarea generală extraordinară,  în conformitate cu cererea acţionarului, care exercită dreptul de deţinător al 11 707 430 acţiuni ordinare nominative ( ce constituie 100% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie) în conformitate cu prevederile art.26 (3), art.53 (3) lit.c) al Legii privind societăţile pe acţiuni cu modificările şi completările ulterioare precum şi Decizia Consiliului, cu următoarea ordine de zi:

 1. Încetarea înainte de termen împuternicirilor membrilor consiliului şi a comisiei de cenzori SA „CET-Nord”, alegerea noii componenţe a consiliului societăţii şi a comisiei de cenzori .
 2. Stabilirea cuantumului remuneraţiei muncii membrilor consiliului, comisiei de cenzori şi reprezentantului statului SA „CET-Nord”.

S-a aprobat preţul pentru energia termică livrată consumatorilor de către SA „CET-Nord” în mărime de 1 220 lei/Gcal (fără TVA),(«Monitorul oficial» nr.85-91 din 24.03.a.2017).

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Beneficiarul S.A."CET-Nord" invită operatorii economici pentru participare la concursul de tip deschis privind prestarea serviciilor de audit financiar.

Oferta se depune într-un plic sigilat cu o scrisoare de însoţire, atașată separat, pînă la 18.04.2017 ora 10.00, pe adresa: MD-3121, mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 168, et.3, biroul 310, secţia aprovizionări.

Informaţii suplimentare aferente achiziţiei se pot obţine la tel. +37323188367, fax 23188361, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, secțiunea Oportunități de Achiziții (www.ebrd.com), 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord, denumit în continuare ”Achizitor” intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și ale unui grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Achizitorul invită acum furnizorii să depună oferte sigilate pentru următoarele contracte ce urmează să fie finanțate din împrumut:

 • Lotul 1 – Furnizare pompe de termoficare și convertizor de frecvență
 • Lotul 2 – Furnizare ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze de ardere și convertizoare de frecvență

Citește mai departe: Furnizare pompe de termoficare, ventilatoare și convertizoare de frecvență

INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din împrumut: ”Furnizarea și instalarea de motoare termice în cogenerare, cu funcționare pe gaze naturale”.

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 12 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare, având următorii parametri principali:

 • Puterea electrică totală între minim 13,2 MWe și maxim 16 MWe
 • Sarcina termică totală de minim 12 MWt
 • Randamentul global de minim 82%.

Citește mai departe: INVITATION PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare puncte termice individuale ("PTI")”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 169 PTI, având următorii parametri principali:

 • Temperatura la ieșire pentru agentul de încălzire la limita PTI, la o temperatură exterioară de minus (-)18 ºC, de minim 80 ºC
 • Temperatura apei calde de consum la limita PTI de 55±5 ºC
 • Nivelul de zgomot al PTI: max. 45 dB

Citește mai departe: Furnizare și instalare Puncte Termice Individuale ("PTI")

INVITAȚIE PENTRU TRANSMITEREA OFERTELOR

Această invitație este emisă ca urmare a Notificării Generale de Achiziții pentru acest proiect, publicată pe pagina de internet a BERD, în cadrul secțiunii Oportunități de Achiziții, 8289GPN-46112 din data de 27 mai 2016.

SA CET-Nord (”Angajatorul”) a primit un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”Banca”) și un grant de la Fondul Regional al Parteneriatului Est European pentru Eficiență Energetică și Mediu (”E5P”), administrat de Bancă, în vederea finanțării costurilor aferente Proiectului ”Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Bălți”.

Angajatorul invită acum contractorii să depună oferte sigilate pentru următorul contract ce urmează să fie finanțat din grantul E5P: “Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)”

Contractul va fi derulat în municipiul Bălți – Republica Moldova și ar trebui să fie finalizat în termen de 7 luni de la data semnării contractului.

Contractul constă în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui cazan de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți) în incinta centralei termice Molodova, având următorii parametri tehnici principali:

 • Capacitate nominală de 600 kW
 • Randament de minim 85%
 • Disponibilitate de minim 90%
 • Autonomie la funcționarea la sarcină nominală de minim 12 ore.

Citește mai departe: Furnizare și instalare cazan nou de apă fierbinte cu funcționare pe biomasă (peleți)