societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

La data de 1 februarie „CET-Nord” SA dă startul unui concurs de poezie, desen/fotografie și film cu genericul „Încălzire centralizată modernă – eficiență, siguranță și ecologie”, la care pot participa toți elevii claselor VIII-XII din școlile din Bălți, dar și discipolii colegiilor și școlilor profesionale din oraș. 

Citește mai mult:Concurs de poezie, desen/fotografie și film

Întreprinderea CET-Nord a acceptat propunerea Asociaţiei obştești Caroma Nord de a susține tinerii, care au elaborat proiecte în domeniile cultură, educație, turism și sport și le-au înaintat Fondului pentru Tineri din Bălți și Sîngerei.

După ce au trecut peste etapa de selecție în cadrul unui concurs riguros unii tineri au beneficiat de un suport financiar pentru implementarea proiectelor din partea Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională, Fundația Est-Europeană, dar și a mai multor agenți economici locali.

Finaliștii concursului au fost premiați recent în cadrul Galei Inițiativelor de Tineret unde au avut ocazia să-și prezinte proiectele sociale realizate în localitățile lor de baștină.

Citește mai mult:CET-Nord  SA partener al Asociaţiei obştești Caroma Nord în cadrul Programului de Granturi Mici...

Echipa de volei a Liceului Teoretic Ion Creangă din Bălți dispune acum de uniforme noi. Asta după ce un grup de tineri din cadrul instituției a elaborat un proiect care viza procurarea hainelor și l-au înaintat spre finanțare Asociaţiei obştești Caroma Nord care de mai mulți ani acordă suport la implementarea proiectelor sociale prin intermediul  Fondului pentru Tineri Bălți și Sîngerei.

În acest an printre partenerii Asociaţiei obştești Caroma Nord, de rând cu Fundația Est-Europeană, Agenția suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională și agenți economic din regiune a fost și întreprinderea CET-Nord SA.

Astfel CET-Nord și-a propus să susțină tinerii în implementarea inițiativelor de proiect pentru a-i motiva să participe activ la viața socială a localității și să-și dezvolte spiritul antreprenorial.

Compania CET-Nord este deschisă spre colaborare și planifică să desfășoare mai multe activități pentru tineri pentru a-i inspira să fie activi și să se implice în viața orașului.

Citește mai mult:CET-Nord  SA a ajutat tinerii dintr-un liceu din Bălți să obțină forme sportive noi

Zeci de angajați ai întreprinderii CET-Nord SA au primit distincții și diplome oferite de Ministerul Economiei și Infrastructurii, Primăria Bălți, dar și conducerea instituției pentru succesele obținute în activitate.

Înmânarea acestora a fost făcută în cadrul unui program festiv care s-a desfășurat în incinta întreprinderii. În calitate de oaspeți de onoare la eveniment au fost prezenți directorul Agenției Proprietății Publice, Mihail Rusu și președintele consiliului de administrare „CET-Nord„ SA, Ion Gîlcă.

Elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu„ din Bălți au pregătit un program de cântece și dans pentru angajații întreprinderii „CET-Nord„. Și cum suntem în preajma sărbătorilor de iarna copii s-au ales cu cadouri.

Citește mai mult:Angajaților „CET-Nord„ SA au fost conferite distincții și diplome cu ocazia sărbătorii...

Conducerea CET-Nord dar și mai mulți specialiști din cadrul întreprinderii au participat la cea de a III-a ediție a conferinței internaționale cu tema „Importanța CET-urilor pentru securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate. Provocări și soluții” organizată de Termoelectrica SA unde au vorbit despre primele rezultate obținute după punerea în funcțiune a centralei în cogenerare noi, dar și despre proiectul pilot de pe Suceava, 14 A.

Citește mai mult:Conferința organizată de Termoelectrica SA cu tema „Importanța CET-urilor pentru securitatea...

19 elevi și 5 profesori de la Colegiul Politehnic din Bălți au întreprins o vizită la CET-Nord, în cadrul căreia s-au familiarizat cu procesele de producere a energiei termice și electrice, dar și cu etapele de modernizare la care este supusă întreprinderea în ultimii ani.

Citește mai mult:Un grup de elevi și profesori de la Colegiul Politehnic din Bălți au vizitat întreprinderea CET-Nord

Comitetului sindical al SA „CET Nord”

Comitetul  pentru sănătate și securitate în muncă

Colectivului de muncă al SA „CET Nord”

Stimați colegi,

Întreprinderea se află într-un proces continuu de dezvoltare și în acest context urmează să parcurgem o nouă etapă în dezvoltarea acesteia începând cu 01 ianuarie 2020. Ultima reorganizare a întreprinderii a fost 22 de ani în urmă, în anul 1997 când a fost reorganizată compania publică „Moldenergo”, în baza CET Bălți (activă din 1956) și a fost creată „CET-Nord” SA, domeniile principale de activitate fiind producerea energiei electrice, producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.

În conformitate cu strategia de dezvoltare a  întreprinderii aprobată de către Consiliul societății prin Planul de afaceri al SA „CET Nord” pentru anii 2019-2021 și în scopul optimizării cheltuielilor sale operaționale și administrative, în anul 2019, întreprinderea și-a propus reorganizarea instituțională. În vara anului 2019 a fost inițiat Proiectul de consultanță „Evaluarea și optimizarea organigramei în scopul îmbunătățirii managementului" pentru SA „CET-Nord”, scopul principal al căruia a fost optimizarea structurii organizatorice, documentației necesare și proceselor de business ale companiei în vederea optimizării activităților și creșterea eficienței managementului companiei, inclusiv prin prisma reducerii costurilor. Proiectul în cauză a fost finalizat la 20 noiembrie anul curent.

Astfel, în urma proiectului au fost înaintate propuneri de optimizare la nivel de companie (organigramă, state de personal, procese administrative, model funcțional de business), precum și la nivel de subdiviziuni, fiind separate procesele de producere de procesele de suport.

De către Consiliul societății la 12.11.2019 a fost aprobată Organigrama companiei (proces-verbal nr.2) care urmează a fi pusă în aplicare începând cu 01 ianuarie 2020.

În corespundere cu noua structură organizatorică și în conformitate cu art. 42¹, art.197¹ Codul Muncii, Administrația întreprinderii urmează să demareze procedura de reorganizare a subdiviziunilor structurale, fapt despre care și informează i) Comitetului sindical al SA „CET Nord”, ii) Comitetul  pentru sănătate și securitate în muncă, iii) salariații întreprinderii SA „CET Nord”.

Prin urmare, începând cu 01 ianuarie 2020, SA„CET Nord” va declanșa procedura de reorganizare a întreprinderii (subdiviziunilor sale structurale) în conformitate cu organigrama aprobată de către Consiliul societății și statele de personal aprobate de către Directorul general al întreprinderii.

Administrația întreprinderii informează că în urma reorganizării subdiviziunilor, salariații întreprinderii se vor regăsi în funcțiile (posturile) noului stat de personal, cu unele mici excepții.

Administrația întreprinderii garantează că în cadrul procedurii de reorganizare,  salariaților le va fi asigurat tot spectrul de măsuri de protecție socială prevăzută de legislația în vigoare.

În urma reorganizării subdiviziunilor structurale sunt așteptate următoarele rezultate:

 • realizarea obiectivelor strategice ale companiei: facilitarea comunicării cu clienții și creșterea numărului de clienți, creșterea calității deservirii, creșterea producerii, diminuarea pierderilor, creșterea productivității muncii, creșterea profitabilității;
 • o mai bună claritate în delegarea sarcinilor și creșterea eficienței deciziilor;
 • creșterea eficienței planificării și controlului;
 • facilitarea comunicării dintre subdiviziuni;
 • creșterea competitivității companiei;
 • delimitarea clară a proceselor de suport de cele de producere;
 • optimizarea costurilor;
 • creșterea eficienței managementului operațional;
 • oferirea unor servicii mai competitive și deservirea complexă a clienților;
 • îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

Astfel, pentru a atinge rezultatele dorite, realiza obiectivele strategice aprobate de către Consiliul societății, este necesară o abordare cât mai constructivă și optimistă, concentrarea eforturilor tuturor salariaților întreprinderii la toate nivelele în vederea implementării schimbărilor propuse.

Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere, cooperare și atitudine pozitivistă în munca de reorganizare a întreprinderii.

Întreprinderea „CET-Nord„, cel mai mare furnizor de căldură din mun. Bălți a implementat cu succes proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți„ și a trecut la o etapă nouă de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare.

De la înființare în 1956 Centrala a trecut prin mai multe etape de modernizare și a funcționat inițial pe bază de  cărbune, apoi pe bază de păcură. Din anul 1990 cazanele energetice, care pun în funcțiune turbogeneratoarele, funcționează pe bază de gaze naturale.

Pentru alinierea la tehnologiile de ultimă generație, în urma studiilor de fezabilitate s-a decis implementarea unui amplu Proiect de modernizare a Centralei.

Proiectul a fost realizat cu susținerea:

 • Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 • Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), ai cărui contribuitori sunt: Uniunea Europeană (cel mai mare contributor), Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Lituania, Moldova, Polonia, Norvegia, Romania, Republica Slovacă și Suedia;
 • Agenţia suedeză pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA),  și
 • Fondul pentru Țările în Tranziție Incipientă (ETCF), ai cărui contribuitori sunt: Canada, Finlanda, Germania, Irlanda, Japonia, Coreea, Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Taipei China și Marea Britanie.

Citește mai mult:„CET-Nord„ utilizează echipament modern în producerea energiei termice și electrice

Rezultatele „Studiului privind barierele și oportunitățile de dezvoltare a SACET în mun. Bălți” efectuate de Institutul de energetică al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost făcute publice în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat la 25 octombrie. Evenimentul a adunat în sala polivalentă a Universității de Stat din Bălți reprezentanți ai autorităților centrale și locale, dar și zeci de specialiști în domeniul. Potrivit autorilor studiului obiectivul cercetărilor a fost de a analiza situația actuală a sistemului de încălzire din Bălți și efectele economice, ecologice și sociale ale Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termică a clădirilor rezidențiale și publice.

În studiu se vorbește și despre pericolele majore, la care sunt supuși zilnic consumatorii de energie termică utilizând alte surse de încălzire, decât cele centralizate, dar și impactul asupra mediului. Studiul include şi recomandări pentru toţi actorii implicaţi (administraţiile publice locale şi centrale, organele de decizie, APLP-uri, companiile de furnizare a agentului termic etc.), care au ca scop creşterea competitivităţi SACET, bunăstării şi confortului consumatorilor, reducerii tarifului etc.

În cadrul mesei rotunde Marian Brînza, directorul general interimar SA CET Nord a vorbit despre necesitatea de a moderniza sistemul termoenergetic din orașul Bălți, dar și despre procesele deja începute în întreprindere pentru a eficientiza activitatea și a spori nivelul de producere, dar și calitatea serviciilor.

Marian Brînza a menționat că SA CET-Nord a început un proces amplu de reorganizare și ajustare a etapelor de producere la standardele mondiale.

Totodată conducerea celui mai mare furnizor de energie termică a vorbit despre proiectele pilot în care au fost implementate sisteme noi de distribuire a căldurii. Astfel, în două blocuri din oraș au fost schimbate sistemele de distribuție a căldurii de pe verticală pe orizontală. Totodată a fost restabilit sistemul de aprovizionare a consumatorilor cu apă caldă menajeră. Directorul general interimar SA CET-Nord a menționat că astfel de lucrări vor fi efectuate și la alte blocuri din oraș.

 

Din acest an, la efectuarea lucrărilor de reparații la rețelele de încălzire, SA„CET-Nord” a început utilizarea țevilor preizolate care pot fi exploatate pe o durată mai lungă de timp și vor permite reducerea pierderilor de energie termică în timpul transportării.

Proprietățile materialului din care sunt fabricate țevile vor duce la mărirea duratei de exploatare de peste 25 de ani, vor reduce pierderile de căldură cu 20%, iar instalarea ușoară va permite montarea rapidă și eficientă a sistemului chiar și în locuri greu accesibile. În Bălți există zone unde apele freatice (subterane) sunt la suprafață și pot provoca deteriorarea rapidă a rețelelor termice, creșterea pierderilor de căldură și  reducerea duratei de viață a țevilor. Țevile preizolate sunt protejate în mod fiabil de un astfel de impact.

Țevile preizolate sunt dotate cu senzori speciali (linii de semnal). Datorită prezenței lor, este întotdeauna posibilă determinarea cu exactitate a scurgerilor din rețea. Mai mult, acesta este următorul pas pentru implementarea sistemului de monitorizare SCADA, care va permite automatizarea și monitorizarea alimentării cu agent termic în timp real. 

Înainte de instalarea noilor țevi, specialiștii SA „CET-Nord” au urmat o instruire corespunzătoare. Instalarea noilor țevi a fost deja efectuată pe strada Mihai Viteazul, iar acum lucrările sunt pe ultima sută de metri pe strada Hotin. 

Pe viitor, SA „CET-Nord” intenționează să utilizeze la înlocuirea țevilor de distribuție a sistemelor de alimentare cu energie termică doar astfel de materiale. În total, este necesară reconstrucția cu ajutorul noii tehnologii a 94 km de traseu magistral și 109 km de țevi de distribuție ale sistemului de alimentare cu căldură. Astfel se va reduce semnificativ pierderea de energie termică în timpul transportării către consumatori fapt ce  va contribui la ajustarea tarifului. 

Pentru a fi mereu în contact cu consumatorii, la SA „CET-Nord” a fost organizat un Call-Centru. Operatorii sunt gata să accepte cererile și să răspundă la orice întrebare privind încălzirea din Bălți, la numărul de telefon: 0 (231) 91-000.

Comunicat informativ
S.A. ”CET-Nord”, SRL “RILICI-COMPANI”, anunță repetat desfășurarea licitației ”cu strigare” de realizare a activelor neutilizate, pentru data de 12 noiembrie 2019, ora 10.00, în incinta S.A. ”CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după cum urmează:

Nr. lotului

Bunul expus la licitație

Anul fabricației

Prețul inițial de expunere la licitație (lei)

Lotul nr.CN19/01

Petrolier - GAZ-52

1981

24000,00

Lotul nr.CN19/02

Autocamion – GAZ-31029

1993

10000,00

Lotul nr.CN19/03

Autocamion – IJ -2715

1996

9600,00

Lotul nr.CN19/04

Automacara – ZIL-130

1985

108000,00

Lotul nr.CN19/05

Autocamion – GAZ-3110

1997

20000,00

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 7 zile.

Pentru a fi admişi la licitaţia ”cu strigare” participanţii, sunt obligaţi să prezinte până la data de  11.11.2019, ora 10:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312:

 • cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);
 • actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
 • persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
 • persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
 • documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de participare la licitaţie;
 • după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.
 • Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane juridice - 1200 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul inițial al lotuluiurmează a fi transferate la contul de decontare IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., SRL “Rilici-Compani”, c/f 1004602001772 sau în casieria SRL ”Rilici-Compani”.

  Solicitanții au posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la numărul de telefon: 069674995; 0231-88367. 
  Informaţii privind licitaţia SRL “Rilici-Compani” 0231-63404.

  Întreprinderea SA „CET-Nord„ a finalizat cu succes lucrările de pregătire a centralei pentru sezonul rece și este gata să livreze agent termic locuitorilor orașului Bălți.
   Despre acest lucru a anunțat în cadrul unui briefing de presă șeful secției Tehnice și Producție, Serghei Macarov. 

   ”În ultimele luni, toate resursele întreprinderii SA„CET-Nord„ au fost îndreptate spre lucrările de renovare a traseelor și modernizare a echipamentului utilizat pentru producerea agentului termic, astfel în cât sa putem începe cu brio producerea și livrarea agentului termic către consumatorii noștri„  a spus șeful secției Tehnice și Producție SA„CET-Nord„.

   Printre principalele lucrări efectuate de angajații SA „CET-Nord„ se numără:

  • Modernizarea a 1500 de m de conducte. De asemenea pe traseu au fost înlocuite 79 de unități de robinete cu bilă.
  • Au fost efectuate lucrări de reparație a stațiilor de pompare nr.1,2,3 și a punctelor de reglare.
  • Reabilitarea utilajului termotehnic de la Sursele de producere (punctele centrale tehnice și a elevatoarelor).

  Șeful secției Tehnice și producție, Serghei Macarov a vorbit și despre   procedura de conectare la căldură. „La fel ca și în anii precedenți SA„CET-Nord„ va începe livrarea agentului termic după ce va fi emisă dispoziția Primarului în acest sens. Conform regulamentului ANRE sezonul de încălzire poate începe în condițiile în care trei zile consecutiv, între orele 18.00-6.00, se înregistrează în medie temperaturi ale aerului mai mici de +10°C„ a menționat Serghei Macarov.

  Totodată, reprezentanții SA„CET-Nord„ recomandă gestionarilor fondului locativ să se asigure că în blocuri au fost îndeplinite lucrările de pregătire a sistemului interior. După care se adresează cu o cerere la furnizorul de agent termic, unde prezintă și actele care confirmă că blocul e pregătit sezonul de încălzire.

  Video

   

  MOTIVAȚIE ȘI MULTĂ MUNCĂ: istoria de succes a tânărului angajat 

   

   

  Visa să facă înconjurul lumii, dar s-a oprit la ”CET-Nord”, la Bălți

   

  Are 27 de ani și multe vise. Timpul liber și-l petrece făcând voluntariat și călătorind. În week-end nu-l găsești acasă, îi place să descopere oameni și locuri noi. Dar, de luni până vineri face calcule, verifică, analizează și ține evidența energiei termice și electrice consumate de locuitorii municipiului Bălți. Oleg Lomov este inginer la S.A. ”CET-Nord”, unde, spune el, se poate afirma și poate veni cu idei pentru a aduce îmbunătățiri insituției și locuitorilor, deopotrivă. Deși avea un loc de muncă la Chișinău, a decis să revină la Bălți în compania unde poate implementa tot ce a învățat la Universitate.

  Citește mai mult:MOTIVAȚIE ȘI MULTĂ MUNCĂ: istoria de succes a tânărului angajat