societate pe acţiuni

Noi Vă încălzim inimile

Întreprinderea „CET-Nord„, cel mai mare furnizor de căldură din mun. Bălți a implementat cu succes proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți„ și a trecut la o etapă nouă de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare.

De la înființare în 1956 Centrala a trecut prin mai multe etape de modernizare și a funcționat inițial pe bază de  cărbune, apoi pe bază de păcură. Din anul 1990 cazanele energetice, care pun în funcțiune turbogeneratoarele, funcționează pe bază de gaze naturale.

Pentru alinierea la tehnologiile de ultimă generație, în urma studiilor de fezabilitate s-a decis implementarea unui amplu Proiect de modernizare a Centralei.

Proiectul a fost realizat cu susținerea:

 • Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 • Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), ai cărui contribuitori sunt: Uniunea Europeană (cel mai mare contributor), Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Lituania, Moldova, Polonia, Norvegia, Romania, Republica Slovacă și Suedia;
 • Agenţia suedeză pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA),  și
 • Fondul pentru Țările în Tranziție Incipientă (ETCF), ai cărui contribuitori sunt: Canada, Finlanda, Germania, Irlanda, Japonia, Coreea, Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Taipei China și Marea Britanie.

Citește mai mult:„CET-Nord„ utilizează echipament modern în producerea energiei termice și electrice

Rezultatele „Studiului privind barierele și oportunitățile de dezvoltare a SACET în mun. Bălți” efectuate de Institutul de energetică al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost făcute publice în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat la 25 octombrie. Evenimentul a adunat în sala polivalentă a Universității de Stat din Bălți reprezentanți ai autorităților centrale și locale, dar și zeci de specialiști în domeniul. Potrivit autorilor studiului obiectivul cercetărilor a fost de a analiza situația actuală a sistemului de încălzire din Bălți și efectele economice, ecologice și sociale ale Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termică a clădirilor rezidențiale și publice.

În studiu se vorbește și despre pericolele majore, la care sunt supuși zilnic consumatorii de energie termică utilizând alte surse de încălzire, decât cele centralizate, dar și impactul asupra mediului. Studiul include şi recomandări pentru toţi actorii implicaţi (administraţiile publice locale şi centrale, organele de decizie, APLP-uri, companiile de furnizare a agentului termic etc.), care au ca scop creşterea competitivităţi SACET, bunăstării şi confortului consumatorilor, reducerii tarifului etc.

În cadrul mesei rotunde Marian Brînza, directorul general interimar SA CET Nord a vorbit despre necesitatea de a moderniza sistemul termoenergetic din orașul Bălți, dar și despre procesele deja începute în întreprindere pentru a eficientiza activitatea și a spori nivelul de producere, dar și calitatea serviciilor.

Marian Brînza a menționat că SA CET-Nord a început un proces amplu de reorganizare și ajustare a etapelor de producere la standardele mondiale.

Totodată conducerea celui mai mare furnizor de energie termică a vorbit despre proiectele pilot în care au fost implementate sisteme noi de distribuire a căldurii. Astfel, în două blocuri din oraș au fost schimbate sistemele de distribuție a căldurii de pe verticală pe orizontală. Totodată a fost restabilit sistemul de aprovizionare a consumatorilor cu apă caldă menajeră. Directorul general interimar SA CET-Nord a menționat că astfel de lucrări vor fi efectuate și la alte blocuri din oraș.

 

Din acest an, la efectuarea lucrărilor de reparații la rețelele de încălzire, SA„CET-Nord” a început utilizarea țevilor preizolate care pot fi exploatate pe o durată mai lungă de timp și vor permite reducerea pierderilor de energie termică în timpul transportării.

Proprietățile materialului din care sunt fabricate țevile vor duce la mărirea duratei de exploatare de peste 25 de ani, vor reduce pierderile de căldură cu 20%, iar instalarea ușoară va permite montarea rapidă și eficientă a sistemului chiar și în locuri greu accesibile. În Bălți există zone unde apele freatice (subterane) sunt la suprafață și pot provoca deteriorarea rapidă a rețelelor termice, creșterea pierderilor de căldură și  reducerea duratei de viață a țevilor. Țevile preizolate sunt protejate în mod fiabil de un astfel de impact.

Țevile preizolate sunt dotate cu senzori speciali (linii de semnal). Datorită prezenței lor, este întotdeauna posibilă determinarea cu exactitate a scurgerilor din rețea. Mai mult, acesta este următorul pas pentru implementarea sistemului de monitorizare SCADA, care va permite automatizarea și monitorizarea alimentării cu agent termic în timp real. 

Înainte de instalarea noilor țevi, specialiștii SA „CET-Nord” au urmat o instruire corespunzătoare. Instalarea noilor țevi a fost deja efectuată pe strada Mihai Viteazul, iar acum lucrările sunt pe ultima sută de metri pe strada Hotin. 

Pe viitor, SA „CET-Nord” intenționează să utilizeze la înlocuirea țevilor de distribuție a sistemelor de alimentare cu energie termică doar astfel de materiale. În total, este necesară reconstrucția cu ajutorul noii tehnologii a 94 km de traseu magistral și 109 km de țevi de distribuție ale sistemului de alimentare cu căldură. Astfel se va reduce semnificativ pierderea de energie termică în timpul transportării către consumatori fapt ce  va contribui la ajustarea tarifului. 

Pentru a fi mereu în contact cu consumatorii, la SA „CET-Nord” a fost organizat un Call-Centru. Operatorii sunt gata să accepte cererile și să răspundă la orice întrebare privind încălzirea din Bălți, la numărul de telefon: 0 (231) 91-000.

Comunicat informativ
S.A. ”CET-Nord”, SRL “RILICI-COMPANI”, anunță repetat desfășurarea licitației ”cu strigare” de realizare a activelor neutilizate, pentru data de 12 noiembrie 2019, ora 10.00, în incinta S.A. ”CET-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun.Bălți, str. Ştefan cel Mare 168, după cum urmează:

Nr. lotului

Bunul expus la licitație

Anul fabricației

Prețul inițial de expunere la licitație (lei)

Lotul nr.CN19/01

Petrolier - GAZ-52

1981

24000,00

Lotul nr.CN19/02

Autocamion – GAZ-31029

1993

10000,00

Lotul nr.CN19/03

Autocamion – IJ -2715

1996

9600,00

Lotul nr.CN19/04

Automacara – ZIL-130

1985

108000,00

Lotul nr.CN19/05

Autocamion – GAZ-3110

1997

20000,00

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 7 zile.

Pentru a fi admişi la licitaţia ”cu strigare” participanţii, sunt obligaţi să prezinte până la data de  11.11.2019, ora 10:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312:

 • cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);
 • actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
 • persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
 • persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
 • documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de participare la licitaţie;
 • după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.
 • Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane juridice - 1200 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul inițial al lotuluiurmează a fi transferate la contul de decontare IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., SRL “Rilici-Compani”, c/f 1004602001772 sau în casieria SRL ”Rilici-Compani”.

  Solicitanții au posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la numărul de telefon: 069674995; 0231-88367. 
  Informaţii privind licitaţia SRL “Rilici-Compani” 0231-63404.

  Întreprinderea SA „CET-Nord„ a finalizat cu succes lucrările de pregătire a centralei pentru sezonul rece și este gata să livreze agent termic locuitorilor orașului Bălți.
   Despre acest lucru a anunțat în cadrul unui briefing de presă șeful secției Tehnice și Producție, Serghei Macarov. 

   ”În ultimele luni, toate resursele întreprinderii SA„CET-Nord„ au fost îndreptate spre lucrările de renovare a traseelor și modernizare a echipamentului utilizat pentru producerea agentului termic, astfel în cât sa putem începe cu brio producerea și livrarea agentului termic către consumatorii noștri„  a spus șeful secției Tehnice și Producție SA„CET-Nord„.

   Printre principalele lucrări efectuate de angajații SA „CET-Nord„ se numără:

  • Modernizarea a 1500 de m de conducte. De asemenea pe traseu au fost înlocuite 79 de unități de robinete cu bilă.
  • Au fost efectuate lucrări de reparație a stațiilor de pompare nr.1,2,3 și a punctelor de reglare.
  • Reabilitarea utilajului termotehnic de la Sursele de producere (punctele centrale tehnice și a elevatoarelor).

  Șeful secției Tehnice și producție, Serghei Macarov a vorbit și despre   procedura de conectare la căldură. „La fel ca și în anii precedenți SA„CET-Nord„ va începe livrarea agentului termic după ce va fi emisă dispoziția Primarului în acest sens. Conform regulamentului ANRE sezonul de încălzire poate începe în condițiile în care trei zile consecutiv, între orele 18.00-6.00, se înregistrează în medie temperaturi ale aerului mai mici de +10°C„ a menționat Serghei Macarov.

  Totodată, reprezentanții SA„CET-Nord„ recomandă gestionarilor fondului locativ să se asigure că în blocuri au fost îndeplinite lucrările de pregătire a sistemului interior. După care se adresează cu o cerere la furnizorul de agent termic, unde prezintă și actele care confirmă că blocul e pregătit sezonul de încălzire.

  Video

   

  MOTIVAȚIE ȘI MULTĂ MUNCĂ: istoria de succes a tânărului angajat 

   

   

  Visa să facă înconjurul lumii, dar s-a oprit la ”CET-Nord”, la Bălți

   

  Are 27 de ani și multe vise. Timpul liber și-l petrece făcând voluntariat și călătorind. În week-end nu-l găsești acasă, îi place să descopere oameni și locuri noi. Dar, de luni până vineri face calcule, verifică, analizează și ține evidența energiei termice și electrice consumate de locuitorii municipiului Bălți. Oleg Lomov este inginer la S.A. ”CET-Nord”, unde, spune el, se poate afirma și poate veni cu idei pentru a aduce îmbunătățiri insituției și locuitorilor, deopotrivă. Deși avea un loc de muncă la Chișinău, a decis să revină la Bălți în compania unde poate implementa tot ce a învățat la Universitate.

  Citește mai mult:MOTIVAȚIE ȘI MULTĂ MUNCĂ: istoria de succes a tânărului angajat

  Societatea pe acţiuni „CET- Nord”, în baza deciziei Consiliului Societăţii, anunţă convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor pe data de 18.10.2019 ora 10.00, mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, bir.357 (Agenția Proprietății Publice), cu înregistrarea participanţilor între orele 09.30-9.55.

  Ordinea de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societăţii, ale Comisiei de cenzori şi ale Comitetului de Audit.
  2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului societăţii, Comisiei de cenzori şi al reprezentantului statului.
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societăţii, Comisiei de cenzori şi Comitetului de Audit.

  Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor;
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 01.10.2019;
  • Acţionarii/reprezentanţii lor pot lua cunoştinţă de materialele, ce vizează ordinea de zi a Adunării, începând cu 03.10.2019, între orele 09.00-16.00, în incinta societății din str.Ştefan cel Mare 168, cu excepţia zilelor de odihnă (sâmbătă, duminică);
  • La înregistrare acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei.

  În procesul de pregătire către sezonul de încălzire SA „CET-Nord” informează gestionarii fondului locativ și locuitorii municipiului Bălți privind începerea lucrărilor de completare a rețelelor interne și de distribuție a caselor conectate la sistemul central de încălzire.

  Pentru a evita inundarea în apartamente, vă rugăm să finisați toate lucrările în sistemele de încălzire interne a locuințelor!

  CET-Nord invită gestionarii fondului locativ să depună cereri pentru modernizarea rețelelor interne din blocuri, inclusiv izolarea termică a blocurilor locative, cu participarea financiară a locatarilor. La rândul său, conducerea CET-Nord va căuta posibilități de cofinanțare pentru lucrările menționate, de la Agenția pentru Eficiență Energetică, Autoritatea publică locală (APL) sau din surse externe, pentru a sprijini investițiile locatarilor.

  Citește mai mult:„Încălzirea autonomă centralizată” de la CET-Nord – o soluție modernă și eficientă pentru Bălți!